15. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Božja zapoved je vsakemu blizu
5 Mz 30,10-14

Berilo iz pete Mojzesove knjige.

Mojzes je govoril ljudstvu:
»Poslušaj glas Gospoda, svojega Boga,
in izpolnjuj njegove zapovedi in zakóne,
zapisane v tej knjigi postave;
z vsem srcem in vso dušo se povrni h Gospodu, svojemu Bogu.
Kajti ta zapoved, ki ti jo danes dajem,
zate ni pretežka in ti ni predaleč.
Ni na nebu, da bi mogel reči:
›Kdo se bo za nas povzpel v nebesa,
da nam jo prinese in jo dá slišati, da jo bomo mogli izpolníti?‹
Tudi ni ónkraj mórja, da bi mogel reči:
›Kdo se bo za nas odpravil čez morje,
da nam jo prinese in jo dá slišati, da jo bomo mogli izpolniti?‹
Kajti prav blizu tebe je beseda,
v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 69,14.17.30-31.33-34.36ab.37 (R prim. 33)

Odpev: Iščite Gospoda in oživelo bo vaše srce.

Gospod, svojo molitev naslavljam nate,
v času, ko boš ti hôtel, o Bog, mi pomagaj.
Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja dobrota,
v svojem velikem usmiljenju se obrni k meni! Odpev.

Nesrečen sem in prenašam bolečine,
tvoja pomoč, o Bog, naj me povzdigne.
Hvalil bom Božje ime s pesmijo,
poveličeval ga bom z zahvalo. Odpev.

Ponižni to vidijo in se veselijo;
naj oživi srce vseh vas, ki iščete Gospoda.
Zakaj Bog posluša uboge,
ne zaničuje svojega ljudstva v okovih. Odpev.

Zakaj Bog bo rešil Síon in pozidal mesta Judove dežele,
da bodo v njih prebivali in jih dedováli.
Zarod njegovih služabnikov bo podedovál deželo,
tisti, ki ljubijo njegovo ime, bodo v njej prebivali. Odpev.

ali: Ps 19,8-11 (R 8a)

Odpev: Gospodova postava je popolna, poživlja dušo.

Gospodova postava je popolna, poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega.
Gospodovi ukazi so pravi, razveseljujejo sŕca;
Gospodova zapoved je jasna, razsvetljuje poglede. Odpev.

Gospodov strah je čist, ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica, vse so pravične.
Bolj kakor zlato so zaželene, bolj kakor čistega zlata obilje;
bolj kakor med so sladke, bolj kakor med iz satovja. Odpev.

Drugo berilo: Bog nam je blizu v Kristusu
Kol 1,15-20

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom.

Kristus Jezus je podoba nevidnega Boga,
prvorojenec vsega stvarstva;
v njem je namreč bilo ustvarjeno
vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji,
vidne in nevidne stvari,
tako prestóli kakor gospostva,
tako vladarstva kakor oblasti.
Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj.
On je obstajal pred vsemi stvarmi
in v njem je utemeljeno vse
in on je glava telesa, to je Cerkve.
On je začetek, prvorojenec med mrtvimi,
tako da je postal prvi med vsemi stvarmi.
Bog je namreč hôtel,
da se je v njem naselila vsa polnost
in da je po njem s seboj spravil vse stvarstvo.
S krvjo njegovega križa je namreč pomíril,
kar je na zemlji in kar je v nebesih.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja prim. Jn 6,63c.68c

Aleluja. Gospod, tvoje besede so duh in življenje.
Ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.

Evangelij: Kdo je moj bližnji?
Lk 10,25-37

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je vstal neki učitelj postave,
in da bi Jezusa preizkušal, mu je rekel:
»Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?«
Rekel mu je:
»Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?«
Ta je odgovóril:
»Ljubi Gospoda, svojega Boga,
iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem,
in svojega bližnjega kakor samega sebe.«
»Prav si odgovóril,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.«
Ta pa je hôtel sebe opravičiti in je rekel Jezusu:
»In kdo je moj bližnji?«
Jezus je odgovóril:
»Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jęriho
in je padel med razbojnike.
Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli.
Primerilo pa se je,
da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik;
videl ga je in šel po drugi strani mimo.
Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl,
šel po drugi strani mimo.
Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju.
Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil.
Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal.
Posádil ga je na svoje živinče,
ga peljal v gostišče in poskrbel zanj.
Naslednji dan je vzel dva denarija,
ju dal gostilničarju in rekel:
›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil,
ti bom nazaj grede povrnil.‹
Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu,
ki je padel med razbojnike?«
Óni je dejal:
»Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.«
In Jezus mu je rekel:
»Pojdi in tudi ti tako delaj!«

Kristusov evangelij.