Mariologija Mariologija je znanost o Mariji. Poskus, kako preko razumskega premisleka dognati Marijino vlogo v svetu.

Mariologija kot znanost nikoli ne more izčrpati Marijinega življenja. Tudi nikoli ne more stopiti v ospredje. Je pa vsekakor mariologija kot znanost zelo pomembna, saj našemu doživljanju daje nekatere povezave s sedanjim življenjem.

Mariološka dela, ki jih bomo objavili, so svojevrstni spomeniki. Po tem, kar je v njih dobrega in tudi po svojih pomanjkljivostih, so priča svojega časa. Zaradi njih spoznanja, ki se celo preko razuma pokažejo kot večna, zasijejo v še svetlejši luči.