13. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Elizej postane učenec preroka Elija
1 Kr 19,16b.19-21

Berilo iz prve knjige kraljev.

Tiste dni je Gospod rekel Elíju:
»Šafátovega sina Elizęja iz Abél Mehóle
mazili za preroka namesto sebe!«
Ko je šel Elíja od tam, je našel Šafátovega sina Elizęja, ki je oral.
Pred njim je bilo dvanajst parov volov,
sam pa je bil pri dvanajstem.
Ko je šel mimo njega, je vrgel nanj svoj plašč.
In zapustil je vole, stekel za Elíjem in rekel:
»Rad bi še poljubil očeta in mater, potem grem za teboj.«
Rekel mu je:
»Pojdi, vrni se, kaj imam s teboj še opraviti?«
In Elizęj je šel od njega spet nazaj, vzel par volov in ju zaklal.
Z volovskim jarmom je skuhal njuno meso
in ga dal ljudem jesti.
Nato je vstal, šel za Elíjem in mu stregel.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 16,1-2.5.7-11 (R 5a)

Odpev: Gospod, ti si delež moje dediščine.

Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam.
Gospodu pravim: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in moja čaša,
ti imaš v rokah mojo usodo.« Odpev.

Slavim Gospoda, ki mi svetúje,
tudi ponoči me moje srce opominja.
Vedno imam pred očmi Gospoda;
ker je na moji desnici, ne bom omahnil. Odpev.

Zato se moje srce veselí, moja duša se raduje;
tudi moje telo bo prebivalo varno.
Zakaj moje duše ne boš prepústil podzemlju,
svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe. Odpev.

Daješ mi spoznati pot življenja,
polnost veselja pred tvojim obličjem,
večne radosti na tvoji desnici,
večne radosti na tvoji desnici. Odpev.

Drugo berilo: Kristus nas je poklical k svobodi
Gal 5,1.13-18

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.

Bratje in sestre,
za svobodo nas je Kristus osvobódil.
Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti.
Vi ste bili namreč poklicani k svobodi, bratje.
Glejte le, da vam svoboda ne bo pretveza za mesenost,
temveč služíte drug drugemu v ljubezni.
Saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč:
›Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.‹
Če pa se med seboj grizete in obžirate,
glejte, da se med seboj ne pokončate.
Pravim torej: dajte se voditi duhu
in nikar ne strezite poželenju mesa.
Kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso.
Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete.
Toda če se daste voditi duhu, niste pod postavo.

Božja beseda.

Aleluja 1 Sam 3,9; Jn 6,68c

Aleluja. Govôri, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša.
Ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.

Evangelij: Jezusove zahteve do učencev
Lk 9,51-62

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Ko so se dopolnjevali dnevi,
v katerih naj bi bil Jezus vzet v nebesa,
se je tudi sam odločil iti v Jeruzalem.
Pred seboj je poslal svoje glasnike,
ki so spotoma prišli v neko samarijsko vas,
da bi vse pripravili zanj;
vendar ga tam niso sprejeli,
ker je bil namenjen v Jeruzalem.
Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla:
»Gospod, ali hočeš, da rečeva,
naj pade ogenj z neba in jih pokonča?«
Jezus se je obrnil k njima in ju pograjal.

Nato so odpotovali v drugo vas.
Ko so potovali, mu je nekdo rekel:
»Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.«
Jezus pa mu je dejal:
»Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda,
Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslónil.«
Nekomu drugemu pa je rekel:
»Hôdi za menoj!«
A ta je dejal:
»Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.«
Rekel mu je:
»Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve,
ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!«
Spet drug mu je rekel:
»Hodil bom za teboj, Gospod,
a dovôli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.«
Jezus pa mu je rekel:
»Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj,
ni primeren za Božje kraljestvo.«

To je Kristusov evangelij.