11. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog odpusti greh Davidu
2 Sam 12,7-10.13

Berilo iz druge Samuelove knjige.

Tiste dni je prerok Natán rekel Davidu:
»Tako govorí Gospod, Izraelov Bog:
›Mazilil sem te za kralja nad Izraelom in te rešil iz Savlove roke.
Dal sem ti hišo tvojega gospoda
in v tvoje naročje žene tvojega gospoda.
Dal sem ti Izraelovo in Judovo hišo.
Če bi bilo to premalo, bi ti dodal še to ali ono.
Zakaj si zaničeval Gospodovo besedo,
da si stóril, kar je húdo v njegovih očeh?
Z mečem si pobil Hetéjca Urijája
in vzel njegovo ženo sebi za ženo,
njega pa si ubil z mečem Amóncev.
Zato se zdaj meč nikoli ne bo umaknil od tvoje hiše,
ker si me zaničeval in vzel ženo Hetéjca Urijája,
da bi bila tvoja žena.‹ «
David je rekel Natánu:
»Grešil sem proti Gospodu.«
Natán je rekel Davidu:
»Gospod ti je tudi odpústil greh  ne boš umrl.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 32,1-2.5.7.11 (R 5c)

Odpev: Odpústi, Gospod, krivdo mojega greha.

Blagor tistemu, ki mu je pregreha odvzeta,
ki so mu grehi odpuščeni.
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde
in v njegovem duhu ne najde prevare. Odpev.

Svoj greh sem ti dal spoznati,
svoje krivde nisem prikrival.
Dejal sem: »Priznal bom svoje pregrehe Gospodu.«
In ti si odpústil krivdo mojega greha. Odpev.

Ti si moje zavetje, varoval me boš pred vsako stisko,
obdal me boš z veseljem ob rešitvi.
Veselite se v Gospodu, radujte se, pravični,
vriskajte vsi, ki ste v srcu iskreni. Odpev.

Drugo berilo: V meni živi Kristus
Gal 2,16.19-21

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.

Bratje in sestre,
vémo, da človeka ne opravičijo dela postave,
ampak edinole vera v Jezusa Kristusa.
Zato smo tudi mi začeli verovati v Kristusa Jezusa,
da bi bili opravičeni po veri v Kristusa in ne po delih postave.
Noben človek namreč ne bo opravičen po delih postave.
Dejansko sem po postavi odmrl postavi, da bi žível Bogu.
Skupaj s Kristusom sem križan;
ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.
Kolikor pa zdaj živim v telesu, živim v veri v Božjega Sina,
ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.
Ne zametujem Božje milosti;
kajti če pravičnost prihaja po postavi,
potem je Kristus umrl zaman.

To je Božja beseda.

Aleluja 1 Jn 4,10

Aleluja. Bog nas je vzljubil in poslal svojega Sina
v spravno daritev za naše grehe. Aleluja.

Evangelij: Jezus odpusti spokorjeni grešnici
Lk 7,36 - 8,3

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je nekdo izmed farizejev prosil Jezusa, naj jé z njim.
Ko je stopil v farizejevo hišo, je sédel za mizo.
In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica,
izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi,
je prinesla alabástrno posodo dišavnega olja
in vsa objokana od zadaj stopila k njegovim nogam
ter mu jih začela močíti s solzami.
Brisala mu je noge z lasmi svoje glave,
jih poljubljala in mazilila z oljem.
Ko je to videl farizej, ki ga je povabil,
je sam pri sebi dejal:
»Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika,
in kakšna je; vedel bi, da je grešnica.«

In Jezus mu je odgovóril:
»Simon, nekaj bi ti rad povedal.«
On pa mu je rekel:
»Učitelj, povej.«
»Neki úpnik je imel dva dolžnika.
Eden mu je bil dolžan petsto denarijev, drugi pa petdeset.
Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpústil.
Kateri od njiju ga bo bolj ljubil?«
Simon je odgovóril:
»Mislim, da tisti, kateremu je več odpústil.«
On pa mu je rekel:
»Prav si presodil.«

In obrnil se je k ženi in rekel Simonu:
»Vidiš to ženo?
Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge;
ta pa mi je s solzami zmočila noge
in jih obrisala s svojimi lasmi.
Poljubil me nisi;
ta pa mi ni nehala poljubljati nog, odkar sem prišel.
Glave mi nisi mazilil z oljem;
ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge.
Zato ti povem:
Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila;
komur pa se malo odpustí, malo ljubi.«
Njej pa je rekel:
»Odpuščeni so tvoji grehi!«
Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti:
»Kdo je ta, ki celó grehe odpušča?«
On pa je rekel ženi:
»Tvoja vera te je rešila! Pojdi v miru!«

Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi,
oznanjal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu.
Z njim so bili dvanajsteri in nekaj žená,
ki jih je ozdravil hudih duhov in bolezni:
Marija, imenovana Magdalena,
iz katere je odšlo sedem hudih duhov,
Ivana, žena Heródovega oskrbnika Husa,
Suzana in veliko drugih,
ki so jim stregle s svojim premoženjem.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Jezus odpusti spokorjeni grešnici
Lk 7,36-50

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je nekdo izmed farizejev prosil Jezusa, naj jé z njim.
Ko je stopil v farizejevo hišo, je sédel za mizo.
In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica,
izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi,
je prinesla alabástrno posodo dišavnega olja
in vsa objokana od zadaj stopila k njegovim nogam
ter mu jih začela močíti s solzami.
Brisala mu je noge z lasmi svoje glave,
jih poljubljala in mazilila z oljem.
Ko je to videl farizej, ki ga je povabil, je sam pri sebi dejal:
»Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika,
in kakšna je; vedel bi, da je grešnica.«
In Jezus mu je odgovóril:
»Simon, nekaj bi ti rad povedal.«
On pa mu je rekel:
»Učitelj, povej.«
»Neki úpnik je imel dva dolžnika.
Eden mu je bil dolžan petsto denarijev, drugi pa petdeset.
Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpústil.
Kateri od njiju ga bo bolj ljubil?«
Simon je odgovóril:
»Mislim, da tisti, kateremu je več odpústil.«
On pa mu je rekel:
»Prav si presodil.«

In obrnil se je k ženi in rekel Simonu:
»Vidiš to ženo?
Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge;
ta pa mi je s solzami zmočila noge
in jih obrisala s svojimi lasmi.
Poljubil me nisi;
ta pa mi ni nehala poljubljati nog, odkar sem prišel.
Glave mi nisi mazilil z oljem;
ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge.
Zato ti povem:
Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila;
komur pa se malo odpustí, malo ljubi.«
Njej pa je rekel:
»Odpuščeni so tvoji grehi!«
Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti:
»Kdo je ta, ki celó grehe odpušča?«
On pa je rekel ženi:
»Tvoja vera te je rešila! Pojdi v miru!«

Poslušali smo Kristusov evangelij.