Frančiškova duhovnost

Papež Pavel VI. (+1978) je nekaj dni pred svojo smrtjo zapisal: “Serafski patriarh sveti Frančišek Asiški (1182-1226) je spodbudil mnoge, ko je še živel na zemlji in po svoji slavni smrti, da služijo Bogu v okrilju redovne družine, ki jo je on ustanovil. Privabil je številne laike, da so vstopili v njegove ustanove, kolikor jim je bilo mogoče, čeprav so ostali v svetu.”

Zares, če uporabimo besede našega predhodnika Pija XI., ''se zdi, da ni živel na svetu še nikoli človek, v katerem bi odsevala bolj živa in pristnejša podoba Jezusa Kristusa in evangeljski način življenja kot v Frančišku.

Zato so njega, ki se je imenoval 'glasnik velikega Kralja’, po pravici pozdravljali kot 'drugega Jezusa Kristusa’, saj se je predstavil sodobnikom in prihodnjim stoletjem skoraj kot znova oživeli Kristus. Iz tega sledi, da kot tak živi še sedaj pred očmi ljudi in bo živel za vse prihodnje rodove’'.

Veseli smo, da je »Frančiškova karizma« še danes v veljavi v dobro Cerkve in človeške skupnosti…!