Božič, polnočnica

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Sin nam je dan
Iz 9,1-3.5-6

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Ljudstvo, ki je hodilo v temí,
je zagledalo velíko luč,
nad prebivalci v deželi smrtne sence
je zasijala svetloba.
Zbúdil si silno radost,
narédil si veliko veselje.
Veselijo se pred teboj,
kakor se veselijo ob žetvi,
kakor se radujejo, ko delijo plén.
Kajti jarem njegovega bremena
in palico na njegovem hrbtu,
šibo njegovega priganjača
si zlômil kot na dan Midjáncev.
Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan.
Oblast je na njegovih ramah, imenuje se:
Čudoviti svetovalec, Močni Bog,
Večni Oče, Knez miru.
Oblast se bo širila in míru ne bo konca
na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu.
Vzpostavil ga bo in utŕdil s pravico in pravičnostjo
od zdaj in na veke.
Gorečnost Gospoda nad vojskámi bo to naredila.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 96,1-3.11-13 (R prim. Lk 2,11)

Odpev: Danes se nam je rodil Odrešenik.

Pojte Gospodu novo pesem,
poj Gospodu, vsa zemlja!
Pojte Gospodu, njegovo ime slavite! Odpev.

Oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje!
Pripovedujte med narodi o njegovi slavi,
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih! Odpev.

Naj se veselijo nebesa, zemlja naj se raduje,
naj buči morje in kar ga napolnjuje.
Naj vriska od veselja polje in vse, kar na njem raste. Odpev.

Veselijo naj se pred Gospodom, ker prihaja sodit zemljo.
Sodil bo svet s pravičnostjo,
ljudstva bo sodil po svoji zvestobi. Odpev.

Drugo berilo: Vsem ljudem se je razodela Božja milost
Tit 2,11-14

Berilo iz pisma apostola Pavla Titu.

Dragi Tit,
razodela se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi.
Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti
in posvetnemu poželenju
ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku.
Zdaj pričakujemo, da se bo uresničilo blaženo upanje
in se bo razodela slava vélikega Boga
in našega odrešenika Jezusa Kristusa.
On je dal sam sebe za nas,
da bi nas odkupil iz vse grešnosti
in nas zase očistil kot lastno ljudstvo,
vneto za dobra dela.

Božja beseda.

Aleluja Lk 2,1011

Aleluja. Oznanjam vam velíko veselje.
Danes se nam je rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. Aleluja.

Evangelij: Danes se vam je rodil Odrešenik
Lk 2,1-14

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta,
naj se popiše ves svet.
To je bilo prvo popisovanje, in sicer v času,
ko je bil Kvirínij cesarski namestnik v Siriji.
In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj.
Tudi Jožef je šel iz Galilěje, iz mesta Názareta, v Judějo,
v Davidovo mesto, ki se imenuje Bětlehem,
ker je bil iz Davidove hiše in rodbine,
da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča.
Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila.
In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli,
ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.

V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem
in čez noč stražili pri svoji čredi.
Gospodov angel je stopil k njim
in Gospodova slava jih je obsijala.
Zelo so se prestrašili.
Angel pa jim je rekel:
»Ne bojte se!
Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo.
Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik,
ki je Kristus, Gospod.
To vam bo v znamenje:
našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.«
In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske,
ki je hvalila Boga in govorila:
»Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«

To je Kristusov evangelij.