7. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: David je prizanesljiv do Savla
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23

Berilo iz prve Samuelove knjige.

Tiste dni je Savel vstal in šel v Zifsko puščavo,
z njim pa tri tisoč mož, izbranih Izraelcev,
da bi poiskali Davida v Zifski puščavi.
David in Abišáj sta prišla ponoči k ljudstvu,
in glej, Savel je spal, ležeč v vozni pregradi,
njegova sulica je bila zasajena v zemljo pri njegovem zglavju,
Abnér in ljudstvo pa so ležali okrog njega.

Tedaj je Abišáj rekel Davidu:
»Danes ti je Bog izróčil tvojega sovražnika v roko.
Dovôli zdaj, da ga enkrat s sulico pribijem k zemlji
 drugič ga ne bo treba!«
David pa je rekel Abišáju:
»Nikar ga ne ubij!
Kajti kdo bi mogel iztegniti svojo roko
zoper Gospodovega maziljenca
in ostati nekaznovan?«
David je vzel sulico in vrč za vodo od Savlovega zglavja.
Potem sta odšla, ne da bi ju kdo videl,
ne da bi kdo zaznal, ne da bi se kdo zbúdil,
kajti vsi so spali, ker je nanje prišlo od Gospoda trdno spanje.

David pa je prišel na nasprotno stran
in se od daleč postavil na vrh gore,
tako da je bila velika razdalja med njimi.
David je zaklical in rekel:
»Glej, tu je kraljeva sulica.
Naj pride čez kateri izmed mladeničev in jo vzame.
Gospod pa naj vsakemu povrne
po njegovi pravičnosti in zvestobi.
Kajti danes te je Gospod dal meni v roko,
pa nisem hôtel iztegniti svoje roke
zoper Gospodovega maziljenca.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 103,1-4.8.10.12-13 (R 8a)

Odpev: Gospod je milostljiv in usmiljen.

Slávi, moja duša, Gospoda,
njegovo sveto ime naj slaví vse moje bitje.
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabi nobenega njegovega dejanja. Odpev.

Gospod odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni.
On iz jame rešuje tvoje življenje,
krona te z dobroto in usmiljenjem. Odpev.

Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in bogat z dobroto.
Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naši krivdi. Odpev.

Kakor je vzhod oddaljen od zahoda,
odriva od nas naše pregrehe.
Kakor oče izkazuje usmiljenje otrokom,
Gospod izkazuje usmiljenje tistim, ki se ga bojijo. Odpev.

Drugo berilo: Po Kristusu smo deležni tega, kar je nebeško
1 Kor 15,45-49

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
prvi človek Adam je postal živa duša,
poslednji Adam pa oživljajoči duh.
Toda ni najprej to, kar je duhovno,
ampak to, kar je duševno,
zatem to, kar je duhovno.
Prvi človek je iz prsti, zemeljski,
drugi človek pa je iz nebes.
Kakršen je bil zemeljski, taki so zemeljski,
in kakršen je nebeški, taki so tudi nebeški.
In kakor smo nosili podobo zemeljskega,
bomo nosili tudi podobo nebeškega.

Božja beseda.

Aleluja Jn 13,34

Aleluja. Novo zapoved vam dam, govorí Gospod,
da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Aleluja.

Evangelij: Bodite usmiljeni, kakor je Bog usmiljen
Lk 6,27-38

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Vam pa, ki poslušate, pravim:
Ljubíte svoje sovražnike,
delajte dobro tistim, ki vas sovražijo.
Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo,
in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami.
Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo,
in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani.
Vsakemu, ki te prosi, dajaj,
in če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj.
In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.
Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre?
Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo.
Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam,
kakšno priznanje vam gre?
Tudi grešniki delajo isto.
In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj,
kakšno priznanje vam gre?
Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako.
Vi pa ljubíte svoje sovražnike.
Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali.
In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega,
kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih.
Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!
Ne sodíte in ne boste sojeni.
Ne obsojajte in ne boste obsojeni.
Odpuščajte in vam bo odpuščeno.
Dajajte in se vam bo dalo;
dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero
vam bodo nasuli v naročje.
S kakršno mero namreč merite,
s takšno se vam bo odmerilo.«

To je Kristusov evangelij.