5. velikonočna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Pavel utrjuje v veri prve učence
Apd 14,21b-27

Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni sta se Pavel in Barnaba vrnila v Lístro,
od tam v Ikónij in v Antiohíjo.
Vlivala sta pogum v srca učencev in jih spodbujala,
naj vztrajajo v veri.
»Skozi veliko stisk moramo iti,
da pridemo v Božje kraljestvo,« sta učila.
V vsaki Cerkvi sta določila starešine
in jih z molitvijo in postom priporočala Gospodu,
v katerega so verovali.
Prepotovala sta Pizídijo in prispela v Pamfílijo.
Oznanjala sta besedo v Pęrgi in se nato spustila v Atálejo.
Od tod sta odplula v Antiohíjo,
kjer sta se bila priporočila Božji milosti za delo,
ki sta ga zdaj opravila.
Ob svojem prihodu sta zbrala vso Cerkev in poročala sta ji,
kaj vse je Bog stóril po njiju
in kako je poganom odprl vrata vere.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 145,8-13b (R 1a)

Odpev: Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati.

Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti.
Gospod je dober vsakomur,
usmiljen je z vsemi svojimi deli. Odpev.
Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela,
tvoji zvesti te bodo slavili.
O slavi tvojega kraljestva bodo govorili,
o tvoji mogočnosti bodo pripovedovali. Odpev.

Človeškim sinovom naj oznanijo tvoja mogočna dela
in slavo tvojega veličastnega kraljestva.
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vékov,
tvoje vladarstvo je za vse rodove. Odpev.

Drugo berilo: Veselje v nebeškem Jeruzalemu
Raz 21,1-5a

Berilo iz knjige Razodetja.

Jaz, Janez, sem videl novo nebo in novo zemljo.
Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več.
Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem,
ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta,
ki se je ozaljšala za svojega ženina.
In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel:
»Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi,
oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog.
In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več,
pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več.
Kajti prejšnje je minilo.«
Tisti, ki je sedél na prestolu, pa je rekel:
»Glej, vse delam novo!«

Božja beseda.

Aleluja Jn 13,34

Aleluja. Novo zapoved vam dam, govorí Gospod,
da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Aleluja.

Evangelij: Nova zapoved medsebojne ljubezni
Jn 13,31-33a.34-35

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel:
»Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem.
Če je Bog poveličan v njem,
ga bo tudi Bog poveličal v sebi;
in poveličal ga bo takoj.
Otroci, le malo časa bom še z vami.
Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj!
Kakor sem vas jaz ljubil,
tako se tudi vi ljubíte med seboj!
Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci,
če boste med seboj imeli ljubezen.«

To je Kristusov evangelij.