21. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog kliče in rešuje iz vseh narodov
Iz 66,18-21

Berilo iz knjige preroka Izaija.

To govorí Gospod:
»Jaz poznam njihova dela in njihove misli,
prišel bom, da zberem vse narode in jezike.
Prišli bodo in gledali moje veličastvo.
Polóžil bom nanje znamenje
in tiste, ki bodo ubežali, bom poslal k narodom:
v Taršíš, Pul in Lud, ki napenjajo loke,
v Tubál in Javán, na oddaljena obrežja,
ki še niso slišala mojega oznanila,
ne videla mojega veličastva,
in oznanili bodo moje veličastvo med narodi.
In pripeljali bodo vse vaše brate
izmed vseh narodov v dar Gospodu,
na konjih, na vozéh, na nosilnicah,
na mezgih in na dromedárjih,
na mojo sveto goro v Jeruzalem,« govorí Gospod,
»kakor prinašajo Izraelovi sinovi jedilno daritev
v čisti posodi v Gospodovo hišo.
Nekatere izmed njih bom vzel za duhovnike, za levite,«
govorí Gospod.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 117,1-2 (R Mr 16,15)

Odpev: Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij!

Hvalite Gospoda, vsi narodi,
slavite ga, vsa ljudstva. Odpev.

Zakaj silna je nad nami njegova dobrota,
Gospodova zvestoba traja na veke. Odpev.

Drugo berilo: Bog nas očiščuje s trpljenjem
Heb 12,5-7.11-13

Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre,
pozabili ste na spodbudo, ki vam govorí kakor sinovom:
›Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje
in ne omaguj, kadar te graja.
Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja,
in tepe vsakega sina, katerega priznava.‹
Ko vas vzgaja, zdržite, saj Bog ravna z vami kakor s sinovi.
Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal?
Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno,
ampak bridko.
Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti.
Zato zravnajte onemôgle roke in klécava kolena.
Za svoje noge napravite ravne steze,
da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, marveč bo ozdravelo.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Jn 14,6

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govorí Gospod,
nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Aleluja.

Evangelij: Jezus je odrešenik vseh ljudi
Lk 13,22-30

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus na poti v Jeruzalem
šel skozi mesta in vasi in učil.
Tedaj mu je nekdo rekel:
»Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?«
On pa jim je dejal:
»Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata,
kajti povem vam:
veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli.
Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj.
Začeli boste trkati na vrata in govoriti:
›Gospod, odpri nam!‹
Pa vam bo odvrnil:
›Ne vem, od kod ste.‹
Tedaj mu boste začeli govoriti:
›S teboj smo jedli in pili in po naših ulicah si učil,‹
toda rekel vam bo:
›Ne vem, od kod ste.
Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico!‹
Tam bo jok in škripanje z zobmi,
ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba
in vse preroke v Božjem kraljestvu, sebe pa vržene ven.
Prišli pa bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga
in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu.
In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.«

Kristusov evangelij.