16. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Abraham povabi Boga
1 Mz 18,1-10a

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Tiste dni se je Gospod prikazal Abrahamu
pri Mámrejevih hrastih,
ko je ob dnevni vročini sedël pred vhodom v šotor.
Povzdignil je oči, pogledal in glej,
pred njim so stali trije možje.
Ko jih je zagledal,
jim je stekel naproti od vhoda v šotor
in se jim priklônil do tal.
Rekel je:
»Moj gospod, če sem našel naklonjenost v tvojih očeh,
nikar ne hôdi mimo svojega služabnika!
Naj prinesejo malo vode, da si umijete noge.
Potem se spočijte pod drevesom!
Jaz pa prinesem kos kruha, da se okrepčate,
potem pa lahko greste naprej.
Čemu bi sicer prišli mimo svojega služabnika!«
Rekli so:
»Stôri, kakor si rekel!«
Abraham je pohítel v šotor k Sari in rekel:
»Hitro vzemi tri merice boljše moke,
zamesi jo in speci kolače!«
Potem je Abraham tekel k živini.
Vzel je mlado in lepo tele in ga dal hlapcu;
ta ga je hitro pripravil.
Vzel je masla in mleka ter tele, ki ga je bil pripravil,
in vse to položil prednje.
Stal je pri njih pod drevesom, ko so jedli.
Rekli so mu:
»Kje je tvoja žena Sara?«
Rekel je:
»Glejte, v šotoru.«
Pa je rekel:
»Čez leto dni se bom vrnil k tebi in glej,
tvoja žena Sara bo imela sina.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 15,2-5 (R 1)

Odpev: Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?

Kdor hodi po poti popolnosti in ravna pravično,
kdor govorí resnico v svojem srcu.
Kdor ne obrekuje s svojim jezikom
in ne stori bližnjemu nič slabega. Odpev.

Kdor ne zasramuje svojega bližnjega,
kdor zaničuje zavržene,
izkazuje pa čast tistim, ki se bojijo Gospoda.
Kdor ne spreminja prisege, čeprav mu je to v škodo. Odpev.

Kdor svojega denarja ne posoja na obresti
in zoper nedolžnega ne sprejema darila.
Kdor tako dela,
ne bo omahnil na veke. Odpev.

Drugo berilo: Pavel oznanja Kristusovo skrivnost
Kol 1,24-28

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom.

Bratje in sestre,
zdaj se veselim, ko trpim za vas
ter s svoje strani dopolnjujem v svojem telesu,
kar primanjkuje Kristusovim bridkostim,
in to v korist njegovemu telesu, ki je Cerkev.
Postal sem njen služabnik po načrtu, ki mi ga je Bog določil,
da izpolnim Božjo besedo,
skrivnost, ki je bila skrita pred veki in rodovi
in se je zdaj razodela njegovim svetim.
Njim je Bog hôtel oznaníti,
kako bogata je slava te skrivnosti med pogani,
namreč Kristus v vas, upanje slave.
Kajti njega oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo
in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo,
da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu.

Božja beseda.

Aleluja prim. Lk 8,15

Aleluja. Blagor njim, ki z lepim in dobrim srcem
Božjo besedo ohranijo
ter v stanovitnosti obrodijo sad. Aleluja.

Evangelij: Marta sprejme Jezusa
Lk 10,38-42

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus prišel v neko vas
in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo.
Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija.
Ta je sedla h Gospodovim nogam
in poslušala njegovo besedo,
Marta pa je imela s postrežbo veliko dela.
Pristopila je in rekla:
»Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči?
Reci ji vendar, naj mi pomaga!«
Gospod ji je odgovóril:
»Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari,
a le eno je potrebno.
Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.«

To je Kristusov evangelij.