3. postna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog pošlje Mojzesa
2 Mz 3,1-8.13-15

Berilo iz druge Mojzesove knjige.

Tiste dni je Mojzes pasel drobnico svojega tasta Jítra,
midjánskega duhovnika.
Ko je nekoč prignal drobnico daleč v pustinjo,
je prišel k božji gori Hóreb.
Tedaj se mu je iz sredine grma
v ognjenem plamenu prikazal Gospodov angel.
Pogledal je in glej, grm je gorel s plamenom,
a ni zgorel.
Mojzes je rekel:
»Moram stopiti tja in si ogledati to veliko prikazen,
kako da grm ne zgori!«

Ko je Gospod videl, da prihaja gledat,
ga je Bog poklical iz sredine grma in rekel:
»Mojzes, Mojzes!«
Rekel je:
»Tukaj sem.«
Bog je rekel:
»Ne hôdi sem!
Sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš,
je sveta zemlja!«
Potem je rekel:
»Jaz sem Bog tvojega očeta,
Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.«
Tedaj si je Mojzes zakril obraz,
kajti bal se je gledati v Boga.

Gospod je rekel:
»Dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu,
in slišal, kako vpije zaradi priganjačev;
da, poznam njegove bolečine.
Zato sem stopil dol, da ga rešim iz rók Egipčanov
in ga popeljem iz te dežele v lepo in širno deželo,
v deželo, v kateri se cedita mleko in med,
na področje Kánaancev, Hetéjcev, Amoréjcev, Perizéjcev,
Hivéjcev in Jebusejcev.«
In Mojzes je rekel Bogu:
»Glej, če pridem k Izraelovim sinovom in jim rečem:
›Bog vaših očetov me je poslal k vam,‹
pa mi rečejo: ›Kako mu je ime?‹
— kaj naj jim odgovorim?«
Bog mu je rekel: »Jaz sem, ki sem.«
In nato je rekel:
»Tako reci Izraelovim sinovom:
›Jaz sem‹ me je poslal k vam.«
Nadalje je Bog rekel Mojzesu:
»Tako reci Izraelovim sinovom:
›Gospod, Bog vaših očetov,
Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov,
me je poslal k vam.‹
To je moje ime na veke
in to je v spomin name iz roda v rod.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 103,1-4.6-8.11 (R 8)

Odpev: Gospod je milostljiv in usmiljen.

Slávi, moja duša, Gospoda,
njegovo sveto ime naj slaví vse moje bitje.
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabi nobenega njegovega dejanja. Odpev.

Gospod odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni.
On iz jame rešuje tvoje življenje,
krona te z dobroto in usmiljenjem. Odpev.

Vsa Gospodova dela so pravična,
zatiranim deli pravico.
Mojzesu je dal spoznati svoja pota,
Izraelovim sinovom svoja dela. Odpev.

Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in bogat z dobroto.
Kakor se nebo boči nad zemljo,
tako njegova dobrota objema vse, ki se ga bojijo. Odpev.

Drugo berilo: Ne zanašajmo se na svojo izvolitev
1 Kor 10,1-6.10-12

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Nočem, bratje, da vi ne bi vedeli,
da so bili vsi naši očetje pod oblakom,
da so šli vsi skozi morje
in da so bili v oblaku in morju vsi krščeni v Mojzesa.
Vsi so jedli isto duhovno jed
in vsi so pili isto duhovno pijačo.
Pili so namreč iz duhovne skale, ki jih je spremljala.
In ta skala je bil Kristus.
Toda večina izmed njih ni bila Bogu po volji.
Popadali so torej v puščavi.
To se je zgodilo za zgled nam,
da mi ne bi poželeli hudega, kakor so oni.
Ne godrnjajte, kakor so nekateri izmed njih godrnjali
in jih je pomoril pokončevalec.
To se je onim zgodilo, da bi bili za zgled,
zapisano pa je bilo v svarilo nam,
ki smo dočakali dopolnitev časov.
Kdor torej misli, da stoji, naj pazi, da ne pade.

To je Božja beseda.

Vrstica pred evangelijem Mt 4,17

Spreobrníte se, govorí Gospod,
kajti približalo se je nebeško kraljestvo.

Evangelij: Pokora odvzame Božjo kazen
Lk 13,1-9

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Prav v tistem času je bilo v množici navzočih nekaj ljudi,
ki so Jezusu pripovedovali o Galilejcih,
katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami.
Odgovóril jim je:
»Mar mislite, da so bili ti Galilejci
večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to pretrpeli?
Povem vam, da ne.
A če se ne spreobrnete, vas vse čaka enak konec.
Ali pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih ubil,
mar mislite, da so bili večji dolžniki
kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema?
Povem vam, da ne.
A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani.«

In povedal je tole priliko:
»Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo.
Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel.
Rekel je svojemu vinogradniku:
›Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi,
pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹
Ta pa mu je odgovóril:
›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in ji pognojim.
Morda bo napósled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹ «

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Vsa berila za to nedeljo lahko vzamemo iz lekcionarja za leto A.