5. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Prerok se odzove Božjemu klicu
Iz 6,12a.3-8

Berilo iz knjige preroka Izaija.

V letu, ko je umrl kralj Uzíja, sem videl Gospoda,
ki je sedél visoko na vzvišenem prestolu
in njegova vlečka je napolnjevala svetišče.
Nad njim so stali sęrafi in vsak je imel po šest peruti.
Drug drugemu so vzklikali in govorili:
»Svet, svet, svet je Gospod nad vojskámi,
vsa zemlja je polna njegovega veličastva!«
Podboji vrat so se stresali od glasu vzklikajočih
in svetišče je bilo polno dima.

Tedaj sem rekel:
»Gorje mi, izgubljen sem,
ker sem mož z nečistimi ustnicami,
prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami
in so moje oči videle kralja, Gospoda nad vojskámi!«
Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov
in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil s kleščami vzel z oltarja.
Dotaknil se je mojih ustnic in rekel:
»Glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic,
tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščën.«
Nato sem slišal glas Gospoda:
»Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas?«
Rekel sem:
»Tukaj sem, pošlji mene!«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 138,1-5.7c-8 (R 1c)

Odpev: Gospod, vpričo angelov ti prepevam.

Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem,
vpričo angelov ti prepevam.
Padam na kolena v tvojem svetem templju
in se zahvaljujem tvojemu imenu. Odpev.

Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim,
nadvse si poveličal svoje ime in svojo obljubo.
Na dan, ko sem klical, si me uslišal,
povečal si moč v moji duši. Odpev.

Gospod, vsi kralji zemlje te bodo slavili,
ker so slišali tvoje besede.
Opevali bodo Gospodova pota,
kajti velika je Gospodova slava. Odpev.

Zoper jezo mojih sovražnikov me varuje tvoja desnica.
Gospod, ti dokončaj moje delo.
Tvoja dobrota traja na veke,
dela svojih rok ne zapústi. Odpev.

Drugo berilo: Oznanilo Kristusa sprejemamo z vero
1 Kor 15,1-11

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil
in ste ga tudi sprejeli ter stojite trdni v njem.
Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede,
ki sem vam jo oznanil, razen če ste zaman sprejeli vero.
Izróčil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel:
Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih.
Pokopăn je bil in tretji dan je vstal, kakor je v Pismih.
Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim.
Potem se je prikazal več kot petsto bratom hkrati.
Od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali.
Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom.
Nazadnje za vsemi pa se je kot negódniku prikazal tudi meni.
Jaz sem namreč najmanjši izmed apostolov
in nisem vreden, da bi se imenoval apostol,
ker sem preganjal Božjo Cerkev.
Po Božji milosti pa sem to, kar sem,
in njegova milost, ki mi je bila dana, ni postala prazna.
Nasprotno, bolj kakor vsi oni sem se trudil,
pa ne jaz, ampak Božja milost, ki je z menoj.
Naj bom torej jaz ali oni, takó oznanjamo
in takó ste sprejeli vero.

To je Božja beseda.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Oznanilo Kristusa sprejemamo z vero
1 Kor 15,3-8.11

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
izróčil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel:
Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih.
Pokopăn je bil in tretji dan je vstal, kakor je v Pismih.
Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim.
Potem se je prikazal več kot petsto bratom hkrati.
Od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali.
Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom.
Nazadnje za vsemi pa se je kot negódniku prikazal tudi meni.
Naj bom torej jaz ali oni, takó oznanjamo in takó ste sprejeli vero.

To je Božja beseda.

Aleluja Mt 4,19

Aleluja. Hodíta za menoj, govorí Gospod,
in narédil vaju bom za ribiča ljudi. Aleluja.

Evangelij: Apostoli pustijo vse in gredo za Jezusom
Lk 5,1-11

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus stal ob Genezareškem jezeru,
množica pa je pritiskala nanj
in poslušala Božjo besedo.
Zagledal je dva čolna pri bregu;
ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže.
Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov,
in Simona prosil, naj odrine malo od kraja.
Sédel je in učil množico iz čolna.

Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu:
»Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!«
Simon mu je odgovóril:
»Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli,
a na tvojo besedo bom vrgel mreže.«
In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib,
tako da so se jim mreže začele trgati.
Pomignili so tovarišem v drugem čolnu,
naj jim pridejo pomagat.
Prišli so in napolnili oba čolna,
tako da sta se skoraj potapljala.

Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel:
»Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!«
Osupnili so namreč on in vsi, ki so bili z njim,
nad ulovom rib, ki so jih zajeli,
prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedéjeva sinova,
ki sta bila Simonova družabnika.
Tedaj je Jezus rekel Simonu:
»Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.«
In ko so potegnili čolna na kopno,
so pustili vse in šli za njim.

Poslušali smo Kristusov evangelij.