3. velikonočna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Apostoli in Sveti Duh pričujejo o Jezusovem vstajenju
Apd 5,27-32.40-41

Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je véliki duhovnik zasliševal apostole:
»Ali vam nismo zabičali,
da ne smete učiti v Jezusovem imenu?
Glejte, vi pa ste Jeruzalem napolnili s svojim naukom
in hočete nad nas priklicati kri tega človeka!«
Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami:
»Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem!
Bog naših očetov je obúdil Jezusa,
ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili.
Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico,
da bi Izraelu podélil spreobrnjenje in odpuščanje grehov.
In mi smo priče teh dogodkov,
pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni.«
Apostole so tedaj dali pretepsti in jim zabičali,
da ne smejo govoriti v Jezusovem imenu;
nato so jih izpustili.
In apostoli so zapustili véliki zbor,
veseli, da so bili vredni trpeti zasramovanje
zaradi Jezusovega imena.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 30,2.4-6.11-12a.13b (R 2)

Odpev: Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.

Gospod, slavil te bom, ker si me rešil
in nisi pustil, da bi se moji sovražniki veselili nad mano.
Gospod, iz podzemlja si potegnil mojo dušo,
ožívil si me, zato se nisem z drugimi pogreznil v jamo. Odpev.

Pojte Gospodu, njegovi zvesti,
slavite spomin njegove svetosti!
Zakaj njegova jeza traja le trenutek,
njegova dobrohotnost vse življenje. Odpev.

Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost,
Gospod, pomočnik mi bodi!
Moje žalovanje si mi spreménil v rajanje,
Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil. Odpev.

Drugo berilo: Hvalnica vstalemu Kristusu
Raz 5,11-14

Berilo iz knjige Razodetja.

Jaz, Janez, sem videl in slišal glas mnogih angelov.
Njih število je bilo desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat tisoč.
Z močnim glasom so govorili:
»Vredno je Jagnje, ki je bilo zaklano,
da prejme oblast in bogastvo, modrost in moč,
čast, slavo in hvalo.«
In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju,
in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako so govorile:
»Sedečemu na prestolu in Jagnjetu
hvala in čast, slava in mogočnost na veke vekov.«
In štiri živa bitja so govorila: »Amen.«
Starešine pa so padli predenj in ga molili.

To je Božja beseda.

Aleluja prim. Lk 24,32

Aleluja. Gospod Jezus, razkrivaj nam Pisma,
vžgi nam srce, ko govoriš z nami. Aleluja.

Evangelij: Jezus da apostolom jesti
Jn 21,1-19

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru.
Razodel pa se je takóle:
Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček,
Natánael iz galilejske Kane, Zebedęjeva sinova
in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj.
Simon Peter jim je rekel:
»Ribe grem lovit.«
Dejali so mu:
»Tudi mi gremo s teboj.«
Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli.

Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu,
vendar učenci niso vedeli, da je Jezus.
Jezus jim je rekel:
»Otroci, imate kaj prigrizniti?«
Odgovorili so mu: »Nič.«
Tedaj jim je rekel:
»Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.«
Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči.
Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru:
»Gospod je.«
Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod,
si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol,
in se vrgel v jezero.
Drugi učenci so pripluli s čolnom
in privlekli mrežo z ribami;
niso bili namreč daleč od brega,
le kakih dvesto komolcev.

Ko so stopili na kôpno, so na tleh zagledali žerjavico
in na njej ribo ter kruh.
Jezus jim je rekel:
»Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!«
Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo,
polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset.
In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala.
Jezus jim je rekel:
»Pridite jest!«
Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati:
»Kdo si ti?«;
vedeli so namreč, da je Gospod.
Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo.
To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem,
odkar je vstal od mrtvih.

Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru:
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?«
Rekel mu je:
»Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.«
Rekel mu je:
»Pasi moja jagnjeta!«
Spet, drugič, mu je rekel:
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?«
Rekel mu je:
»Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.«
Rekel mu je:
»Pasi moje ovce!«
Tretjič mu je rekel:
»Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?«
Peter se je užalóstil, ker mu je tretjič rekel: ›Ali me imaš rad?‹,
in mu je rekel:
»Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.«
Jezus mu je rekel:
»Pasi moje ovce!
Resnično, resnično, povem ti:
Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hôtel;
ko pa se boš postaral, boš raztegnil roke
in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.«
To pa je rekel, da je nakazal,
s kakšno smrtjo bo poveličal Boga.
In ko je to rekel, mu je dejal:
»Hôdi za menoj!«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Jezus da apostolom jesti
Jn 21, 1-14

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru.
Razodel pa se je takóle:
Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček,
Natánael iz galilejske Kane, Zebedęjeva sinova
in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj.
Simon Peter jim je rekel:
»Ribe grem lovit.«
Dejali so mu:
»Tudi mi gremo s teboj.«
Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli.

Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu,
vendar učenci niso vedeli, da je Jezus.
Jezus jim je rekel:
»Otroci, imate kaj prigrizniti?«
Odgovorili so mu: »Nič.«
Tedaj jim je rekel:
»Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.«
Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči.
Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru:
»Gospod je.«
Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod,
si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol,
in se vrgel v jezero.
Drugi učenci so pripluli s čolnom
in privlekli mrežo z ribami;
niso bili namreč daleč od brega,
le kakih dvesto komolcev.

Ko so stopili na kôpno, so na tleh zagledali žerjavico
in na njej ribo ter kruh.
Jezus jim je rekel:
»Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!«
Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo,
polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset.
In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala.
Jezus jim je rekel:
»Pridite jest!«
Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati:
»Kdo si ti?«;
vedeli so namreč, da je Gospod.
Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil;
in prav tako ribo.
To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem,
odkar je vstal od mrtvih.

Poslušali smo Kristusov evangelij.