Nedelja Svete družine

Celotno besedilo v pdf obliki

Na ta praznik lahko beremo berilo, ki je na voljo za leto C, lahko pa vzamemo tudi berilo za leto A, ki mu sledi.

Prvo berilo: Kdor se boji Boga, spoštuje starše
1 Sam 1,20-22.24-28

Berilo iz prve Samuelove knjige.

Ko so pretekli tisti dnevi, je Ana spočela in rodila sina.
In dala mu je ime Samuel, ker je rekla:
»Od Gospoda sem ga želela.«
Mož Elkaná je tedaj šel gor z vso svojo hišo,
da bi daroval Gospodu praznično klavno daritev
in svoj zaobljubni dar.
Ana pa ni šla, rekla je namreč svojemu možu:
»Ko bom otroka odstavila, ga pripeljem,
da se pokaže pred Gospodovim obličjem
in ostane tam za vedno.«
Ko ga je odstavila, ga je peljala s seboj s triletnim juncem vred,
s škafom moke in mehom vina;
pripeljala ga je v Gospodovo hišo v Šilu,
čeprav je bil deček še mlad.
Zaklali so junca in pripeljali dečka k Éliju.
Rekla je: »O, moj gospod!
Kakor živi tvoja duša, moj gospod,
jaz sem žena, ki je tukaj pri tebi stala in molila h Gospodu.
Za tega dečka sem molila in Gospod mi je izpolnil željo,
ki sem si jo od njega zaželela.
Pa tudi jaz sem ga zaželela Gospodu;
vse dni, ki jih bo živel, naj bo zaželen Gospodu.«
In deček je tam padel na kolena pred Gospodom.

Poslušali smo Božjo besedo.

ali:
Prvo berilo: Kdor se boji Boga, spoštuje starše
Sir 3,2-6.12-14

Berilo iz Sírahove knjige.

Gospod je očeta povzdignil nad otroke
in utrdil materino pravico pri sinovih.
Kdor spoštuje očeta, bo dosegel odpuščanje grehov,
kdor slavi svojo mater, zbira zaklad.
Kdor spoštuje očeta, bo vesel lastnih otrok,
na dan svoje molitve bo uslišan.
Kdor slavi očeta, bo dolgo žível,
kdor uboga Gospoda, bo svoji materi dal počitek.
Otrok, zavzemi se za očeta na njegova stara leta,
nikar mu v njegovem življenju ne povzročaj gorja.
Čeprav mu pamet peša, bodi prizanesljiv,
ne zaničuj ga, čeprav si na višku svoje moči,
zakaj usmiljenje do očeta ne bo pozabljeno,
marveč se ti bo vračunalo v spravo za grehe.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 84,2-3.5-6.9-10 (R 5)

Odpev: Gospod, blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši.

Kako ljuba so tvoja prebivališča, Gospod nad vojskami!
Moja duša hrepeni, kar medlí po Gospodovih dvorih!
Moje srce in moje telo vriskata,
kličeta k živemu Bogu. Odpev.

Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši:
vedno te bodo hvalili.
Blagor človeku, ki najde svojo moč v tebi,
srce ga vleče na potovanje. Odpev.

Gospod, Bog nad vojskami, usliši mojo molitev,
poslušaj, o Bog Jakobov!
Poglej na nas, o Bog, naš varuh,
ozri se na obličje svojega maziljenca! Odpev.

ali:
Ps 128,1-5 (R 1a)

Odpev: Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda.

Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda,
ki hodi po njegovih potih.
Sadove truda svojih rok boš užival,
srečen boš in vedno ti bo dobro. Odpev.

Tvoja žena bo kakor rodovitna trta
sredi tvoje hiše;
tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike
okrog tvoje mize. Odpev.

Glej, tako bo blagoslovljen človek,
ki se boji Gospoda.
Blagosloví naj te Gospod s Síona,
da boš užival blaginjo Jerúzalema vse dni svojega življenja. Odpev.

Na ta praznik lahko beremo berilo, ki je na voljo za leto C, lahko pa vzamemo tudi berilo za leto A, ki mu sledi.

Drugo berilo: Družinsko življenje v Gospodu
1 Jn 3,1-2.21-24

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.

Preljubi,
poglejte, kakšno ljubezen nam je podáril Oče:
Božji otroci se imenujemo in to tudi smo.
Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega.
Preljubi, zdaj smo Božji otroci; ni pa še razodeto, kaj bomo.
Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se bo razodel,
ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je.
Preljubi, če nas naše srce ne obsoja,
smo lahko z Bogom zaupni
in dobimo od njega, kar ga prosimo,
ker se držimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je všeč.
To pa je njegova zapoved,
da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa
in se ljubimo med seboj, kakor nam je zapovedal.
Kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem.
Da ostaja v nas, pa spoznamo po Duhu, ki nam ga je dal.

Božja beseda.

ali:
Drugo berilo: Družinsko življenje v Gospodu
Kol 3,12-21

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološánom.

Bratje in sestre,
kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecíte
globoko usmiljenje, dobrotljívost,
ponižnost, krotkóst, potrpežljivost.
Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu,
če se ima kdo proti komu kaj pritožiti.
Kakor je Gospod odpústil vam, tako tudi vi odpuščajte.
Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti.
In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih,
saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu.
In bodite hvaležni.
Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami.
V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte.
S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi
v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu.
In vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju,
vse delajte v imenu Gospoda Jezusa
in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.
Žene, bodite pokorne svojim možem,
kakor se spodobi v Gospodu.
Možje, ljubíte svoje žene in ne bodite osorni do njih.
Otroci, ubogajte svoje starše v vsem, kajti to je všeč Gospodu.
Očetje, ne greníte svojih otrok, da jim pogum ne upade.

Božja beseda.

Aleluja prim. Apd 16,14

Aleluja. Gospod, odpri nam srce,
da bomo prisluhnili besedam tvojega Sina. Aleluja.

ali:
Kol 3,15a.16a

Aleluja. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih.
Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Aleluja.

Evangelij: Dvanajstletni Jezus med učitelji
Lk 2,41-52

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Jezusovi starši so vsako leto za velikonočne praznike
hodili v Jeruzalem.
Ko je bil star dvanajst let, so šli na pot po praznični navadi.
In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali,
je deček Jezus ostal v Jeruzalemu,
ne da bi njegovi starši to opazili.
Mislili so, da je pri popotni druščini,
in so prehodili pot enega dne.
Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci.
Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali.
Po treh dneh so ga našli v templju.
Tam je sedël med učitelji, jih poslušal in vpraševal.
In vsi, ki so ga slišali, so strmeli
nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori.
Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena
in njegova mati mu je rekla:
»Otrok, zakaj si nama tako stóril?
Tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.«
Dejal jima je: »Kako da sta me iskala?
Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?«
Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel.
Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret
ter jima je bil pokoren.
In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu.
Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti
pri Bogu in pri ljudeh.

To je Kristusov evangelij.