2. adventna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog razodeva svojo slavo na odrešenih
Bar 5,1-9

Berilo iz knjige preroka Baruha.

Sleci, Jeruzalem, obleko svoje žalosti in bede,
in za vekomaj obleci lepoto veličastva, ki je od Boga!
Ogrni se s plaščem pravičnosti, ki je od Boga,
položi si na glavo venec veličastva Večnega!
Kajti Bog bo vsej zemlji pod nebom pokazal tvoj sijaj.
Bog ti bo za vekomaj dal ime:
»Mir pravičnosti in veličastvo bogočastja.«
Vstani, Jeruzalem, in se postavi na višino
in ozri se proti vzhodu:
glej, tvoji otroci, od sončnega zahoda do vzhoda
so zbrani na besedo Svetega
in se veselijo, ker se jih je spomnil Bog.
Peš so šli od tebe,
in gnali so jih sovražniki;
a Bog jih bo privedel k tebi nazaj;
nosili jih bodo v slavi kakor kraljevski prestol.
Bog je namreč ukazal,
naj se znižajo vse visoke gore in večni hribi
in naj se napolnijo globeli, da postane dežela ravna,
da bo Izrael varno hodil v Božjem veličastvu.
Gozdovi in vse vrste dišečih dreves
bodo po Božjem povelju dajali Izraelu senco.
Kajti Bog sam bo vodil Izraela
z veseljem, v svetlobi svojega veličastva,
z usmiljenjem in pravičnostjo, ki prihajata od njega.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 126,1-6 (R 3)

Odpev: Velike reči je Gospod za nas stóril.

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja. Odpev.

Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli. Odpev.

Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem. Odpev.

Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope. Odpev.

Drugo berilo: Brez graje ob Kristusovem prihodu
Flp 1,4-6.8-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.

Bratje in sestre,
v sleherni svoji molitvi
zmeraj z veseljem molim za vas vse
zaradi vašega občestva v evangeliju od prvega dne do zdaj.
Prepričan sem, da bo on,
ki je začel v vas dobro delo,
to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa.
Kajti Bog mi je priča,
kako hrepenim po vas vseh v ljubezni Kristusa Jezusa.
Molim pa tole: naj vaša ljubezen vedno bolj napreduje
v spoznavanju in v vsakršnem dojemanju,
da boste znali razlikovati, kaj je boljše,
in boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dan,
izpolnjeni s sadom pravičnosti, po Jezusu Kristusu,
v slavo in hvalo Božjo.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Lk 3,4.6

Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!
In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje. Aleluja.

Evangelij: Vsi bodo deležni zveličanja
Lk 3,1-6

‡Iz svetega evangelija po Luku.

V petnajstem letu vladanja cesarja Tiběrija,
ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje
in Heród četrtni oblastnik Galileje,
njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Iturěje in Trahonítide
ter Lizánija četrtni oblastnik Abiléne
in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa,
je v puščavi prišla Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu.
Prehodil je vso jórdansko pokrajino
in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov,
kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija:
»Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!
Vsaka dolina naj se napolni
in vsaka gora in hrib naj se zniža.
Kar je krivo, naj bo ravno
in razkopana pota naj bodo gladka.
In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.«

To je Kristusov evangelij.