Srce Jezusovo

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Bog bo sam skrbel za ovce
Ezk 34,11-16

Berilo iz knjige preroka Ezékiela.

Tako govorí Gospod Bog:
»Glejte, jaz sam bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskăl.
Kakor pastir išče svojo čredo,
ko je sredi med razkropljenimi ovcami,
tako bom tudi jaz poiskăl svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev,
kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne.
Zbral jih bom izmed ljudstev, jih odpęljal iz dežel
in pripęljal v njihovo deželo.
Pasel jih bom po Izraelovih gorah,
po dolinah in po vseh naseljih v deželi.
Na dobri paši jih bom pasel,
na Izraelovih gorskih planjavah bodo njihovi pašniki.
Tam bodo poležavale na lepem pašniku;
imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah.
Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek,«
govorí Gospod Bog.
»Izgubljene bom poiskăl, razgnane pripęljal nazaj,
ranjene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvároval.
Pasel jih bom, kakor je prav.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 23,1-6 (R 1)

Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.

Vódi me po pravih stëzah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Odpev.

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna. Odpev.

Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja. Odpev.

Drugo berilo: Bog nam izkazuje ljubezen v Kristusu
Rim 5,5b-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
Božja ljubezen je izlita v naša srca
po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.
Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času,
ki je bil za to določen, umrl za brezbožne.
Težkó namreč, da bi kdo umiral za pravičnega:
morda bi si kdo še upal umreti za dobrotnika.
Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem,
da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.
Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj,
ko smo opravičeni z njegovo krvjo.
Kajti če smo se po smrti njegovega Sina spravili z Bogom,
ko smo bili še sovražniki,
bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju,
odkar smo prišli do sprave.
Pa ne samo to,
ampak se celó ponašamo v Bogu
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem smo zdaj dosegli spravo.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Mt 11,29

Aleluja. Vzemite nase moj jarem, govorí Gospod,
in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. Aleluja.

ali: Jn 10,14

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod,
in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Evangelij: S Kristusom se veselimo najdene ovce
Lk 15,3-7

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Jezus farizejem in pismoukom povedal tole priliko:
»Kdo izmed vas, ki ima sto ovac, pa izgubi eno od njih,
ne pusti devetindevetdesetih v puščavi
in gre za izgubljeno ovco, dokler je ne najde?
In ko jo najde, jo vesel zadene na rame.
Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim reče:
›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹
Povem vam:
Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom,
ki se spreobrne,
kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi,
ki ne potrebujejo spreobrnjenja.«

Kristusov evangelij.