Gospodovo razglašenje

Celotno besedilo v pdf obliki

Prvo berilo: Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj
Iz 60,1-6

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Vstani, prestolnica Jeruzalem, zasij, kajti prišla je tvoja luč
in Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj.
Kajti glej, temă pokriva zemljo in meglă ljudstva,
nad teboj pa vzhaja Gospod
in njegovo veličastvo sije nad teboj.
Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje.
Povzdigni oči naokrog in poglej,
vsi se zbirajo, prihajajo k tebi.
Tvoji sinovi prihajajo od daleč,
tvoje hčere peljejo pod roko.
Tedaj boš videla in žarela, srce ti bo drhtelo in se širilo,
kajti k tebi se bo obrnilo bogastvo morja,
imetje narodov bo prišlo k tebi.
Množica velblódov te bo zagrnila,
dromedárji iz Midjána in Éfe, prišli bodo vsi iz Sábe.
Zlata in kadila bodo prinesli,
Gospodovo hvalo bodo oznanjali.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 72,1-2.7-8.10-13 (R prim. 11)

Odpev: Gospod, vsi narodi ti bodo služili.

O Bog, daj svojo razsodnost kralju,
svojo pravičnost králjevemu sinu.
Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti,
tvoje uboge po pravici. Odpev.

V njegovih dneh bo cvetela pravičnost,
tedaj bo obilje miru, dokler ne ugasne luna.
Vladal bo od morja do morja,
od veletóka do koncev zemlje. Odpev.

Kralji s celine in z otokov bodo prinašali darove,
kralji z vzhóda in zahóda bodo plačevali davek.
Vsi kralji se mu bodo klanjali,
vsi narodi mu bodo služili. Odpev.

Zakaj ubogega, ki kliče na pomoč, bo rešil,
rešil nesrečneža, ki nima pomočnika.
Do slabotnega in ubogega bo sočuten,
odrešil bo duše revežev. Odpev.

Drugo berilo: Zdaj je razodeto, da so pogani sodediči obljube
Ef 3,2-3a.5-6

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.

Bratje in sestre,
mislim, da ste slišali za načrt Božje milosti,
ki mi je bila dana za vas.
Po razodetju mi je bila razodeta skrivnost,
ki ljudem prejšnjih rodov ni bila razkrita,
kakor je zdaj v Duhu razodeta
njegovim svetim apostolom in prerokom,
da so namreč pogani sodediči, soudje in soudeleženci obljube
v Kristusu Jezusu, in sicer po evangeliju.

Božja beseda.

Aleluja Prim. Mt 2,2

Aleluja. Videli smo, da je vzšla njegova zvezda,
in smo se prišli poklônit Gospodu. Aleluja.

Evangelij: Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju
Mt 2,1-12

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda,
so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili:
»Kje je novorojeni judovski kralj?
Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda,
in smo se mu prišli poklônit.«
Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim.
Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva
ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen Mesija.
Rekli so mu:
»V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok:
›In ti, Betlehem, v deželi Judovi,
nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti;
iz tebe bo namreč prišel vodnik,
ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.‹ «

Tedaj je Heród skrivaj poklical modre
in od njih natančno poizvedel o času,
kdaj se jim je prikazala zvezda.
Nato jih je poslal v Betlehem in rekel:
»Pojdite in natančno poizvédite o detetu.
Ko ga najdete, mi sporočíte, da se mu pojdem tudi jaz poklônit!«
Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot;
in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi,
dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete.
Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli.
Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo.
Padli so predenj in ga počastíli.
Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire.
In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu,
so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.

To je Kristusov evangelij.