Srce Jezusovo

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Moje srce se obrača k Tebi
Oz 11,1.3-4.8c-9

Berilo iz knjige preroka Ozeja.

To govorí Gospod:
»Ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil,
iz Egipta sem poklical svojega sina.
Jaz sam sem Efrájima učil hoditi,
jemal sem jih v naročje,
pa niso spoznali, da skrbim zanje.
Pritegoval sem jih s človeškimi vezmi,
z vrvicami ljubezni,
bil sem jim kakor tisti,
ki si vzdigujejo otroka k licu,
počasi sem mu dajal jesti.
Kako bi te mogel dati drugemu, Efrájim,
kako bi te mogel izročiti drugemu, Izrael!
Kako bi te mogel dati kakor Admo,
te izročiti kakor Cebojím!
Moje srce se obrača v meni,
moje sočutje prekipeva.
Ne bom storil po svoji srditi jezi,
ne bom pahnil Efrájima v pogubo,
kajti Bog sem in ne človek,
Sveti sem v tvoji sredi in ne prihajam z zastrahovanjem.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Iz 12,2-6 (R 3)

Odpev: Zajemíte vodo iz studencev odrešenja.

Glej, Bog je moja rešitev,
ne bojim se, saj vanj zaupam.
Gospod Bog je moja moč in moja pesem,
v njem je moja rešitev. Odpev.

Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno. Odpev.

Pojte Gospodu, ker je stóril velika dela,
naj jih razglašajo po vsej zemlji.
Vzklikajte in vriskajte, sionski prebivalci,
velik je med vami Izraelov Sveti. Odpev.

Drugo berilo: Spoznati vse presegajočo Kristusovo ljubezen
Ef 3,8-12.14-19

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.

Bratje in sestre,
meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana milost,
da oznanjam poganom nedoumljivo Kristusovo bogastvo,
da vse razsvetlim glede skrivnostnega načrta,
ki je bil od vekov skrit v Bogu, stvarniku vsega.
Tako naj bi se zdaj po Cerkvi
oznanila vladarstvom in oblastem v nebesih
mnogovrstna Božja modrost,
in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu
Jezusu, našem Gospodu.
V njem imamo srčnost in dostop v popolnem zaupanju po veri vanj.
Zato upogibam svoja kolena pred Očetom,
po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo
v nebesih in na zemlji,
naj vam dá po bogastvu svojega veličastva,
da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku.
Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih,
da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni,
mogli z vsemi svetimi doumeti,
kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina,
ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega vsakršno spoznanje,
da bi se izpolnili do vse Božje polnosti.

Poslušali smo Božjo besedo.

AlelujaMt 11,29

Aleluja. Vzemite nase moj jarem, govorí Gospod, in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. Aleluja. ali: 1 Jn 4,10b Aleluja. Bog nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe. Aleluja.

Evangelij: Prebodel mu je stran in pritekla je kri in voda
Jn 19,31-37

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Ker je bil tisti dan dan pripravljanja na praznik
in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu
— kajti tisto soboto je bil velik praznik —,
so Judje prosili Pilata, naj bi jim strli noge in jih sneli.
Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu,
ki sta bila križana z Jezusom.
Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev,
mu niso strli nog,
ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran
in takoj je pritekla kri in voda.
Tisti, ki je videl, je pričeval
in njegovo pričevanje je resnično.
On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali.
To se je namreč zgodilo, da se je izpolnilo Pismo:
›Nobena izmed njegovih kosti se ne bo zlomila.‹
In spet drugo Pismo pravi:
›Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli.‹

Kristusov evangelij.