27. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Bog je ustvaril moža in ženo, da postaneta eno
1 Mz 2,18-24

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Gospod Bog je rekel:
»Ni dobro za človeka, da je sam;
narédil mu bom pomoč, ki mu bo primerna.«
Gospod Bog je izoblikoval iz zemlje vse živali na polju
in vse ptice pod nebom ter jih pripeljal k človeku,
da bi videl, kakšna imena jim bo dal,
in da bi vsako živo bitje imelo tisto ime,
ki bi mu ga dal človek.
Tako je človek dal imena vsej živini
in vsem pticam na nebu in vsem živalim na polju,
za človeka pa se ni našla pomoč, ki bi mu bila primerna.
Gospod Bog je tedaj storil,
da je na človeka leglo trdno spanje in je zaspal.
Vzel je eno njegovih reber in tisto mesto napolnil z mesom.
Gospod Bog je iz rebra, ki ga je vzel človeku, narédil ženo
in jo pripeljal k človeku.
Tedaj je človek rekel:
»To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa;
ta se bo imenovala móžinja, kajti ta je vzeta iz moža.«
Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater
in se pridrúžil svoji ženi in bosta eno telo.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 128,1-6 (R prim. 5a)

Odpev: Blagosloví naj te Gospod vse dni tvojega življenja.

Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda,
ki hodi po njegovih potih.
Sadove truda svojih rok boš užival,
srečen boš in vedno ti bo dobro. Odpev.

Tvoja žena bo kakor rodovitna trta sredi tvoje hiše;
tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike okrog tvoje mize.
Glej, tako bo blagoslovljen človek,
ki se boji Gospoda. Odpev.

Blagosloví naj te Gospod s Siona,
da boš užival blaginjo Jeruzalema vse dni svojega življenja,
da boš videl svojih otrok otroke
in užival mir Izraela. Odpev.

Drugo berilo: Jezus ima našo človeško naravo
Heb 2,9-11

Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre,
gledamo njega, ki je bil postavljen malo nižje od angelov,
Jezusa, kako je ovenčan s slavo in častjo, ker je pretrpel smrt,
da bi po Božji milosti okusil smrt za vsakogar.
On, za katerega je vse in po katerem je vse,
je namreč veliko sinov pripeljal v slavo.
Zato se je spodóbilo, da je tistega,
ki je začetnik njihovega odrešenja,
izpopólnil s trpljenjem.
Vsi so namreč iz enega,
tisti, ki posvečuje,
in tisti, ki so posvečeni.
Zato ga ni sram, da jih imenuje brate.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja 1 Jn 4,12

Aleluja. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Aleluja.

Evangelij: Kar je Bog združil, naj človek ne loči
Mr 10,2-16

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas so pristopili farizeji,
in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali:
»Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?«
Odgovóril jim je:
»Kaj vam je naróčil Mojzes?«
Rekli so:
»Mojzes je dovôlil napisati ločitveni list in jo odsloviti.«
Jezus pa jim je rekel:
»Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved,
na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo.
Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater
in se pridrúžil svoji ženi in bosta oba eno telo.
Tako nista več dva, ampak eno telo.
Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!«
Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem.
In govóril jim je:
»Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo;
in če se ona loči od svojega moža
in se omoži z drugim, prešuštvuje.«

Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil,
učenci pa so prinašalce grajali.
Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel:
»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim,
kajti takšnih je Božje kraljestvo.
Resnično, povem vam:
Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok,
nikakor ne pride vanj.«
In objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal.

Kristusov evangelij.