Nedelja Kristusa Kralja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Kristusovo kraljestvo je neuničljivo
Dan 7,13-14

Berilo iz knjige preroka Daniela.

V nočnih videnjih sem gledal:
Glej, skupaj z oblaki neba
je prihajal nekdo kakor sin človekov;
dospel je do Staroletnega in privedli so ga predenj.
Njemu je bila dana oblast, čast in kraljestvo,
in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili.
Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide,
in njegovo kraljestvo neuničljivo.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 93,1-2.5 (R 1a)

Odpev: Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo.

Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo,
nadel si opravo, z močjo si se prepasal. Odpev.

Utŕdil si svet, da ne omahne,
tvoj prestol je trden iz davnine, ti si od vekomaj. Odpev.

Tvoja pričevanja so bolj kot vse zanesljiva;
svetost krasi tvojo hišo, Gospod, vse dolge dneve. Odpev.

Drugo berilo: Napravil nas je za kraljestvo in za duhovnike
Raz 1,5-8

Berilo iz knjige Razodetja.

Jezus Kristus je zanesljiva priča,
prvorojenec izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje.
Njemu, ki nas ljubi in nas je s svojo krvjo osvobódil naših grehov
ter napravil iz nas kraljestvo in duhovnike
za svojega Boga in Očeta,
njemu slava in oblast na veke vekov.
Amen.
Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko,
tudi tisti, ki so ga prebodli,
in zaradi njega se bodo bíli na prsi vsi narodi na zemlji.
Da, amen.
»Jaz sem Alfa in Ómega,« govori Gospod Bog,
on, ki je, ki je bil in ki pride, vsemogočni.

Božja beseda.

AlelujaMr 11,9.10

Aleluja. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!
Blagoslovljeno kraljestvo našega očeta Davida, ki prihaja! Aleluja.

Evangelij: Kristus spričuje, da je res Kralj
Jn 18,33b-37

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Pilat rekel Jezusu:
»Si ti judovski kralj?«
Jezus mu je odgovóril:
»Praviš to sam od sebe
ali so ti drugi povedali o meni?«
Pilat je odvrnil:
»Sem mar Jud?
Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni.
Kaj si storil?«
Jezus je odgovóril:
»Moje kraljestvo ni od tega sveta.
Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta,
bi se moji služabniki bojevali,
da ne bi bil izročen Judom,
toda moje kraljestvo ni od tod.«
Pilat mu je rekel:
»Torej si ti vendarle kralj?«
Jezus je odgovóril:
»Ti praviš, da sem kralj.
Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet zato,
da pričujem za resnico.
Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«

To je Kristusov evangelij.