6. velikonočna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Tudi na pogane se je razlila milost Svetega Duha
Apd 10,25-26.34-35.44-48

Berilo iz Apostolskih del.

Ko je Peter hôtel vstopiti,
mu je Kornelij prišel naproti
in padel pred njim na kolena.
Peter mu je velel vstati z besedami:
»Vstani! Tudi jaz sem samo človek.«
Tedaj je Peter spregovóril:
»Zdaj v resnici razumem,
da Bog ne gleda na osebo,
temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti,
ki se ga boji in pravično ravna.«
Ko je Peter še govóril te besede,
je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo.
Verniki iz obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili,
kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na pogane;
slišali so jih namreč,
kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga.
Tedaj je Peter spregovóril:
»Ti ljudje so prejeli Svetega Duha tako kakor mi.
Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo?«
In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa.
Nato so ga prosili, naj ostane še nekaj dni med njimi.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 98,1-4(R 2)

Odpev: Gospod je dal spoznati svoje odrešenje.
ali: Aleluja.

Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela;
njegova desnica mu je pomagala, njegova sveta roka.
Gospod je dal spoznati svoje odrešenje,
očem narodov je razodel svojo pravičnost. Odpev.

Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe do Izraelove hiše, odrešenje našega Boga so videli vsi konci zemlje.
Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja!
Radujte se, vriskajte in prepevajte! Odpev.

Drugo berilo: Bog je ljubezen
1 Jn 4,7-10

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.

Preljubi,
ljubímo se med seboj, ker je ljubezen od Boga
in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna.
Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen.
Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem,
da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina,
da bi živeli po njem.
Ljubezen ni v tem, da bi mi vzljubili Boga.
On nas je vzljubil in poslal svojega Sina
v spravno daritev za naše grehe.

To je Božja beseda.

Aleluja Jn 14,23

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede, govorí Gospod,
moj Oče ga bo ljubil in prišla bova k njemu. Aleluja.

Evangelij: Kdor zares ljubi, da življenje za svoje prijatelje
Jn 15,9-17

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil.
Ostaníte v moji ljubezni!
Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni,
kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta
in ostajam v njegovi ljubezni.
To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas
in da bo vaše veselje dopolnjeno.
To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj,
kakor sem vas jaz ljubil.
Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta,
da dá življenje za svoje prijatelje.
Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam.
Ne imenujem vas več služabnike,
ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar;
vas sem imenoval prijatelje,
ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.
Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil
in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane;
tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu.
To vam naročam, da se ljúbite med seboj!«

Poslušali smo Kristusov evangelij.