31. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Ljubimo Gospoda z vsem srcem
5 Mz 6,2-6

Berilo iz pete Mojzesove knjige.

Boj se Gospoda, svojega Boga,
in vse dni svojega življenja izpolnjuj
vse njegove zakóne in zapovedi, ki ti jih dajem:
ti, tvoj sin in sin tvojega sina, da se podaljšajo tvoji dnevi.
Poslušaj jih, Izrael, in jih vestno izpolnjuj,
da ti bo dobro in da se zelo pomnožite v deželi,
v kateri se cedita mleko in med,
kakor ti je obljubil Gospod, tvoj Bog.
Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod je edini!
Ljubi Gospoda, svojega Boga,
z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo!
Te besede, ki ti jih danes zapovedujem,
naj bodo v tvojem srcu.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 18,2-4.47.51ab (R 2a)

Odpev: Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.

Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala,
Gospod, moja trdnjava, moj osvoboditelj;
moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam,
moj ščit, rog moje rešitve, moje zavetje. Odpev.

Hvaljen bodi, kličem Gospodu,
in že me reši mojih sovražnikov.
Naj živí Gospod, slavljena moja skala,
naj bo vzvišen Bog moje rešitve! Odpev.

Pel bom tvojemu imenu,
saj svojemu kralju naklanjaš velike zmage.
Ti izkazuješ dobroto svojemu maziljencu Davidu
in njegovemu zarodu na veke. Odpev.

Drugo berilo: Jezus ima neminljivo duhovništvo, ker ostane vekomaj
Heb 7,23-28

Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre,
duhovnikov v stari zavezi je bilo več,
ker jim je smrt preprečevala, da bi ostali dlje,
Jezus pa ima, ker ostaja živ na veke, neminljivo duhovništvo.
Dokončno lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu,
ker vedno živi, da posreduje zanje.
Takšen véliki duhovnik je bil za nas tudi primeren:
svet, nedolžen, brez zla;
tak, ki je ločen od grešnikov in je postal višji od nebes,
tak, ki mu ni treba kakor vélikim duhovnikom
dan za dnem žrtvovati najprej za svoje grehe
in nato za grehe ljudstva.
To je namreč stóril enkrat za vselej, ko je daroval sam sebe.
Postava namreč postavlja za vélike duhovnike ljudi,
ki so podvrženi slabotnosti;
beseda prisege, ki je prišla za postavo,
pa postavlja Sina, ki je postal popoln na veke.

Božja beseda.

Aleluja Jn 14,23

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede, govorí Gospod, in moj Oče ga bo ljubil in bova k njemu prišla. Aleluja.

Evangelij: Zapoved ljubezni do bližnjega je enaka ljubezni do Boga
Mr 12,28b-34

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je eden izmed pismoukov
pristopil k Jezusu in ga vprašal:
»Katera je prva od vseh zapovedi?«
Jezus je odgovóril:
»Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod.
Ljubi Gospoda, svojega Boga,
iz vsega srca, iz vse duše,
z vsem mišljenjem in z vso močjo.
Druga pa je tale:
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.«
Pismouk mu je rekel:
»Dobro, učitelj.
Resnico si povedal:
On je edini in ni drugega razen njega,
in ljubiti njega iz vsega srca,
z vsem umevanjem in z vso močjo
ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe
je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.«
Ko je Jezus videl, da je pametno odgovóril, mu je rekel:
»Nisi daleč od Božjega kraljestva.«
In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati.

To je Kristusov evangelij.