5. velikonocna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo:Barnaba razloži apostolom, kako je Pavel na poti videl Gospoda
Apd 9,26-31

Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je Savel prišel v Jeruzalem,
kjer se je skušal pridružiti učencem.
Toda vsi so se ga bali in mu niso verjeli, da je učenec.
Tedaj se je zanj zavzel Barnaba
in ga predstavil apostolom.
Povedal jim je, kako je Savel med potjo videl Gospoda,
ki mu je govóril,
in kako je v Damasku brez strahu nastopal v Jezusovem imenu.
Poslej se je z njimi družil v Jeruzalemu
in pogumno govóril v Gospodovem imenu.
Razpravljal je s helenisti in se z njimi prerekal,
ti pa so ga nameravali ubiti.
Ko so bratje to zvedeli,
so ga odpeljali v Cezarejo, nato pa poslali v Tarz.
Cerkev je tedaj po vsej Judeji, Galileji in Samariji živela v miru.
Izgrajevala se je, napredovala v strahu Gospodovem
ter rastla v tolažbi Svetega Duha.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 22,26b-28.30-32(R 26a)

Odpev: Gospodu gre moja hvalnica.
ali: Aleluja.

Svoje zaobljube bom izpolnil pred tistimi, ki se ga bojijo.
Ubogi bodo jedli in se nasitili,
hvalili bodo Gospoda tisti, ki ga iščejo;
naj jim sŕca živijo na veke. Odpev.

Spomnili se bodo in se vrnili h Gospodu vsi konci zemlje;
pred njim bodo padle na kolena vse družine narodov.
Hranijo se in padajo na kolena vsi krepki na zemlji,
pred njim se klanjajo vsi, ki se v prah pogrezajo.

Moja duša pa bo živela le njemu, moj zarod mu bo služil.
O mojem Gospodu bodo pripovedovali prihodnjemu rodu,
oznanjali bodo njegovo pravičnost.
Ljudstvu, ki bo šele rojeno, bodo govorili:
»Gospod je to narédil.«
Odpev.

Drugo berilo: Jezusova zapoved je, da verujemo in se ljubimo
1 Jn 3,18-24

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.

Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom,
ampak v dejanju in resnici.
Po tem bomo tudi spoznali, da smo iz resnice.
In pred njim bomo pomirili svoje srce,
če nas srce obsoja;
saj je Bog večji od našega srca in vé vse.
Preljubi, če pa nas naše srce ne obsoja,
smo lahko z Bogom zaupni
in dobimo od njega, kar ga prosimo,
ker se držimo njegovih zapovedi
in delamo, kar mu je všeč.
To pa je njegova zapoved,
da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa
in se ljubimo med seboj, kakor nam je zapovedal.
Kdor se drži njegovih zapovedi,
ostaja v Bogu in on v njem.
Da ostaja v nas, pa spoznamo po Duhu, ki nam ga je dal.

Božja beseda.

Aleluja Jn 15,4-5

Aleluja. Ostanite v meni in jaz v vas, govorí Gospod. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja.

Evangelij: Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu
Jn 15,1-8

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik.
Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani;
in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu.
Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal.
Ostanite v meni in jaz v vas.
Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti,
tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.
Jaz sem trta, vi mladike.
Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu,
kajti brez mene ne morete ničesar storiti.
Če kdo ne ostane v meni,
ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši.
Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo.
Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas,
prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo.
V tem je poveličan moj Oče,
da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.«

To je Kristusov evangelij.