Gospodov vnebohod

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Vpričo njih je šel v nebo
Apd 1,1-11

Berilo iz Apostolskih del.

V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, kar je Jezus delal in učil
do dne, ko je bil vzet v nebesa.
Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral,
dal naročila po Svetem Duhu.
Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi:
štirideset dni se jim je prikazoval
in jim govoril o Božjem kraljestvu.
Ko je bil z njimi pri jedi,
jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema,
temveč naj počakajo na Očetovo obljubo,
»o kateri ste slišali od mene;
zakaj Janez je krščeval z vodo,
vi pa boste v nekaj dneh krščeni s Svetim Duhom«.
Ko so bili zbrani, so ga vprašali:
»Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?«
Rekel jim je:
»Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke,
ki jih je Oče določil v svoji oblasti.
Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas,
in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji
ter do skrajnih mej sveta.«
Po teh besedah se je dvignil pred njihovimi očmi
in oblak ga je zastrl njihovim pogledom.
Ko so po njegovem odhódu strmeli v nebo,
glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla:
»Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?
Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo,
bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 47,2-3.6-9 (R 6a)

Odpev: Bog se dviga med vzklikanjem.
ali: Aleluja.

Vsa ljudstva, ploskajte z rokami,
vzklikajte Bogu z glasnim vriskanjem!
Zakaj Gospod, Najvišji, je vsega spoštovanja vreden,
véliki kralj nad vso zemljo. Odpev.

Bog se dviga med vzklikanjem,
Gospod se dviga med donenjem roga.
Prepevajte Bogu, prepevajte,
prepevajte našemu kralju, prepevajte. Odpev.

Zakaj Bog je kralj vse zemlje;
pojte pesem v modrosti.
Bog kraljuje nad narodi,
Bog sedi na prestolu svoje svetosti. Odpev.

Drugo berilo: Do polne doraslosti v Kristusu
Ef 4,1-13

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.

Bratje in sestre,
jaz, jetnik v Gospodu, vas opominjam,
da živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste bili poklicani,
v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti.
V ljubezni prenašajte drug drugega.
Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru:
eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani
v enem upanju svojega poklica.
En Gospod, ena vera, en krst:
en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in v vseh.
Vsákomur izmed nas pa je bila dana milost
po meri Kristusovega daru.
Zato je rečeno:
»Povzpel se je na višavo, ujete peljal ujétnike,
dal je darove ljudem.«
Kaj pa pomeni beseda ›Povzpel se je‹,
če ne to, da se je prej spústil v nižine zemlje?
On, ki se je spustil, je isti,
ki se je dvignil čez vsa nebesa, da bi napólnil vse.
In on je dal, da so nekateri apostoli,
drugi preroki, spet drugi oznanjevalci evangelija,
spet drugi pastirji in učitelji,
da se sveti usposobijo za delo služenja,
za izgrajevanje Kristusovega telesa,
dokler vsi ne pridemo do edinosti vere
in do spoznanja Božjega Sina,
do popolnega človeka, do svoje polne doraslosti v Kristusu.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Mt 28,19a.20b

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govorí Gospod.
Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Evangelij: Bil je vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico
Mr 16,15-20

‡Konec svetega evangelija po Marku.

Tisti čas se je Jezus prikazal enajstérim in jim rekel:
»Pojdite po vsem svetu
in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!
Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen,
kdor pa vere ne bo sprejel, bo obsojen.
Tiste pa, ki bodo sprejeli vero,
bodo spremljala ta znamenja:
v mojem imenu bodo izganjali hude duhove,
govorili nove jezike,
z rokami dvigali kače,
in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo.
Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«
Potem ko je Gospod Jezus govóril z njimi,
je bil vzet v nebo in je sédel na Božjo desnico.
Oni pa so šli in povsod oznanjali
in Gospod je z njimi sodeloval
ter besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

Kristusov evangelij.