16. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Bog pošilja prave pastirje
Jer 23,1-6

Berilo iz knjige preroka Jeremija.

»Gorje pastirjem, ki pogubljajo in razganjajo ovce moje paše,«
govorí Gospod.
Zato tako govorí Gospod, Izraelov Bog,
zoper pastirje, ki pasejo moje ljudstvo:
»Vi ste razgnali moje ovce,
jih razkropili in niste skrbeli zanje.
Bom pa jaz poskrbel,
da kaznujem vaša hudobna dejanja,«
govorí Gospod.
»Sam bom zbral ostanek svojih ovac
iz vseh dežel, kamor sem jih razkrópil,
in jih pripeljal nazaj na njihov pašnik,
da se bodo plodile in množile.
Postavil jim bom pastirje, da jih bodo pasli.
Ne bodo se več bale ne plašile
in nobena ne bo pogrešana,«
govorí Gospod.

»Glej, pridejo dnevi,« govorí Gospod,
»ko obudim Davidu pravično mladiko.
Vladal bo kot kralj in bo modro ravnal,
prav in pravično bo delal v deželi.
V njegovih dneh bo Juda rešen
in Izrael bo prebival na varnem.
To pa je ime, s katerim ga bodo klicali:
›Gospod, naša pravičnost‹.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 23,1-6 (R 1)

Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.

Vódi me po pravih stezah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Odpev.

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna. Odpev.

Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja. Odpev.

Drugo berilo: Kristus je vse ljudi združil v eno
Ef 2,13-18

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.

Bratje in sestre,
zdaj ste se v Kristusu Jezusu vi,
ki ste bili nekoč oddaljeni,
po Kristusovi krvi približali.
Kajti on je naš mir,
on, ki je iz obeh (Izraelca in pogana) napravil eno,
s tem da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo.
V svojem telesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih,
da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka.
Vzpostavil je mir
in po križu v enem telesu oba spravil z Bogom,
ko je v samem sebi uničil sovraštvo.
Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč,
in mir tistim, ki so bili blizu.
Kajti po njem imamo oboji dostop k Očetu v enem Duhu.

Božja beseda.

Aleluja Jn 10,27

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govorí Gospod, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Evangelij: Jezus skrbi za svoje ovce
Mr 6,30-34

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu
in mu poročali o vsem, kar so storili in učili.
Tedaj jim je rekel:
»Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte!«
Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo,
tako da še jesti niso utegnili.
In odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj.
Mnogi pa so jih videli, da odhajajo, in so jih prepoznali.
Iz vseh mest so skupaj peš hiteli in prišli tja pred njimi.
Ko se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko množico.
Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja,
in jih je začel učiti mnogo stvari.

To je Kristusov evangelij.