14. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Tudi upornemu ljudstvu Bog pošilja preroke
Ezk 2,2-5

Berilo iz knjige preroka Ezekiela.

Tiste dni je prišel vame duh in me postavil na noge.
Slišal sem tega, ki mi je govóril.
Rekel mi je:
»Sin človekov, pošiljam te k Izraelovim sinovom,
k narodu upornikov, ki so se mi uprli.
Oni in njihovi očetje so se mi upirali vse do tega dne.
Ti ljudje so trmastega obraza in predrznega srca,
k njim te pošiljam.
Reci jim:
›Tako govorí Gospod Bog:
Naj poslušajo ali ne – kajti uporna hiša so – vendar naj spoznajo, da je bil prerok med njimi.‹ «

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 123,2-4 (R 1)

Odpev: Svoje oči dvigam k tebi, ki imaš prestol v nebesih.

Kakor se oči hlapcev ozirajo k roki svojih gospodarjev,
kakor se oči dekle ozirajo k roki svoje gospodinje,
tako se naše oči ozirajo h Gospodu, našemu Bogu,
dokler nam ne izkaže milosti. Odpev.

Izkaži nam milost, Gospod, izkaži nam milost,
ker smo že siti zaničevanja.
Dovolj se je nasičevala naša duša
z zasmehom bogatih, z zaničevanjem prevzetnih. Odpev.

Drugo berilo: Ob slabotnosti apostolov se razodeva Kristusova moč
2 Kor 12,7-10

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
da se zaradi vzvišenosti razodetij ne bi prevzel,
mi je bil dan v meso trn, satanov poslanec,
ki naj bi me tepel, da se ne bi prevzel.
Trikrat sem prosil Gospoda,
da bi ga umaknil od mene,
a mi je rekel:
»Dovolj ti je moja milost.
Moč se krepi v slabotnosti.«
Zato se bom zelo rad ponašal s svojo šibkostjo,
da bi se v meni naselila Kristusova moč.
Vesel sem torej slabotnosti, žalitev,
potreb, preganjanj in stisk za Kristusa.
Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten.

To je Božja beseda.

Aleluja Lk 4,18

Aleluja. Duh Gospodov je nad menoj. Poslal me je, da prinesem blagovest ubogim. Aleluja.

Evangelij: Kristusa rojaki niso sprejeli
Mr 6,1-6

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Jezus prišel v svoj domači kraj.
Spremljali so ga njegovi učenci.
Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici.
Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili:
»Od kod njemu to?
Kakšna je ta modrost, ki mu je dana?
In kakšna mogočna dela se godijo po njegovih rokah!
Ali ni to tisti tesar, sin Marije
in brat Jakoba, Jozéja, Juda in Simona?
Mar njegove sestre niso tu, pri nas?«
In spotikali so se nad njim.
Jezus pa jim je govóril:
»Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju,
pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.«
In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela,
samo na nekaj bolnikov je polóžil roke in jih ozdravil.
In čudil se je njihovi neveri.

Poslušali smo Kristusov evangelij.