6. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Gobavci so izločeni iz ljudstva
3 Mz 13,1-2.44-46

Berilo iz tretje Mojzesove knjige.

Gospod je spregovóril Mojzesu in Aronu ter rekel:
»Kadar se na koži kakega človeka pokaže
oteklina ali izpuščaj ali pega in iz tega nastane gobavost,
naj ga pripeljejo k duhovniku Aronu
ali h kateremu od njegovih sinov, duhovnikov.
Če je mož gobav, nečist,
naj ga duhovnik razglasi za nečistega;
bolezen si je nakopal na glavo.
Gobavec, ki ima na sebi bolna mesta,
naj nosi pretrgana oblačila, naj ima razmršene lase,
naj zakriva brado in naj kliče: ›Nečist, nečist!‹
Vse dni, dokler je bolan, naj prebiva ločeno;
zunaj tabora naj bo njegovo bivališče!«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 32,1-2.5.10-11 (R 7a)

Odpev: Gospod, ti si moje zavetje.

Blagor tistemu, ki mu je pregreha odvzeta,
ki so mu grehi odpuščeni.
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde
in v njegovem duhu ne najde prevare. Odpev.

Svoj greh sem ti dal spoznati,
svoje krivde nisem prikrival.
Dejal sem: »Priznal bom svoje pregrehe Gospodu.«
In ti si odpústil krivdo mojega greha. Odpev.

Kdor zaupa v Gospoda,
ga on obdaja z dobroto.
Veselite se v Gospodu, radujte se, pravični,
vriskajte vsi, ki ste v srcu iskreni. Odpev.

Drugo berilo: Posnemajmo apostola, kakor on posnema Kristusa
1 Kor 10,31 - 11,1

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
najsi jeste ali pijete ali delate kaj drugega,
vse delajte v Božjo slavo.
Ne bodite v spotiko ne Judom ne Grkom ne Božji Cerkvi.
Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh ugodíti vsem,
pri tem pa ne iščem svoje koristi,
ampak to, kar je koristno za mnoge, da bi se rešili.
Postaníte moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov.

Poslušali smo Božjo besedo.

AlelujaLk 7,16

Aleluja. Velik prerok je vstal med nami. Bog je obiskăl svoje ljudstvo. Aleluja.

Evangelij: Jezus ozdravi gobavca
Mr 1,40-45

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec
in ga na kolenih prosil:
»Če hočeš, me moreš očistiti.«
Zasmilil se mu je, iztegnil je roko,
se ga dotaknil in mu rekel:
»Hočem, bodi očiščen!«
Gobe so takoj izginile in bil je očiščen.
Jezus ga je brž s strogimi besedami poslal ven in mu rekel:
»Glej, da nikomur nič ne poveš,
ampak pojdi, pokaži se duhovniku
in daruj za svoje očiščenje,
kar je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.«
Ko pa je ta šel ven,
je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati,
kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni mogel več javno v mesto,
ampak je bival zunaj na samotnih krajih.
In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu.

Kristusov evangelij.