3. velikonočna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Umorili ste Začetnika življenja, Bog pa ga je obudil od mrtvih
Apd 3,13-15
Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je Peter rekel ljudstvu:
»Bog Abrahamov in Izakov in Jakobov, Bog naših očetov
je poveličal svojega služabnika Jezusa,
ki ste ga vi izdali in zatajili pred Pilatom,
ko je ta že razsodil, naj bo oproščen.
Vi ste Svetega in Pravičnega zavrgli
in si izprosili pomilostitev ubijalca,
Začetnika življenja pa ste ubili.
Toda Bog ga je obúdil od mrtvih in mi smo temu priče.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 4,2.4.7.9(R 7b)

Odpev: Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja!
ali: Aleluja.

Kadar te kličem, mi odgovôri, Bog moje pravičnosti!
V stiski si mi odprl širjave.
Izkaži mi milost,
usliši mojo molitev. Odpev.

Vedite, da Gospod čudovito ravna
s svojim vernim,
Gospod me bo uslišal,
ko bom klical k njemu. Odpev.

Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja!
V miru bom legel in počival,
saj ti, Gospod, sam skrbiš,
da varno prebivam. Odpev.

Drugo berilo: On je sprava za naše grehe in grehe vsega sveta
1 Jn 2,1-5a

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.

Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili!
Če pa že kdo stori greh,
imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega.
On je namreč spravna daritev za naše grehe,
pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet.
Iz tega vemo, da ga zares poznamo,
če izpolnjujemo njegove zapovedi.
Kdor pravi: ›Poznam ga‹, pa se njegovih zapovedi ne drži,
je lažnivec in v njem ni resnice.
V tistem pa, ki se drži njegove besede,
je Božja ljubezen resnično postala popolna.

To je Božja beseda.

Aleluja Prim. Lk 24,32

Aleluja. Gospod Jezus, razkrivaj nam Pisma,
vžgi nam srce, ko govoriš z nami. Aleluja.

Evangelij: Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih
Lk 24,35-48

‡ Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti
in kako sta prepoznala Jezusa po lomljenju kruha.
Ko so se oni pogovarjali o tem,
je sam stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
Vznemirili so se in obšel jih je strah.
Mislili so, da vidijo duha.
Dejal jim je:
»Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi?
Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz.
Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti,
kakor vidite, da jih imam jaz.«
Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge.
Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel:
»Imate tukaj kakšno jed?«
Ponudili so mu kos pečene ribe.
Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel.
Nato jim je rekel:
»To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas:
Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni
v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«
Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.
Rekel jim je:
»Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih,
in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom
spreobrnjenje v odpuščanje grehov,
s čimer bodo začeli v Jeruzalemu.
Vi ste priče teh reči.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.