4. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

4. NAVADNA NEDELJA

Prvo berilo: Bog govori po preroku
5 Mz 18,15-20

Berilo iz pete Mojzesove knjige.

Mojzes je govóril ljudstvu in rekel:
»Preroka iz tvoje srede,
izmed tvojih bratov, kakor sem jaz,
ti bo obúdil Gospod, tvoj Bog;
njega poslušajte.
Prav tako kakor si na dan,
ko je bilo občestvo zbrano pod Horebom,
prosil Gospoda, svojega Boga, ko si rekel:
›Naj ne poslušam več glasu Gospoda, svojega Boga,
in ne gledam več tega velikega ognja,
da ne umrem.‹
Tedaj mi je Gospod rekel:
›Prav je, kar so rekli.
Obúdil jim bom preroka izmed njihovih bratov, kakor si ti,
in polóžil bom svoje besede v njegova usta
in govóril jim bo vse, kar mu bom zapovedal.
Kdor ne bo poslušal mojih besed,
ki jih bo govóril v mojem imenu,
tega pokličem na odgovor.
Toda prerok, ki bi se drznil v mojem imenu govoriti besedo,
katere mu nisem ukazal govoriti,
ali ki bi govóril v imenu drugih bogov,
ta prerok bo moral umreti.‹ «

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 95,1-2.6-9 (R 8)

Odpev: O da bi danes poslušali Božje besede!

Pridite, vriskajmo Gospodu,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopímo mu naproti s hvaležnostjo,
vzklikajmo mu z veselimi spevi. Odpev.

Pridite, pádimo na kolena in se priklonímo,
pokleknímo pred Gospodom, ki nas je narédil.
Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo,
čreda, ki jo pase s svojo roko. Odpev.

O da bi danes poslušali njegove besede!
Ne zakŕknite svojih src kakor na dan preizkušnje v puščavi!
Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali,
čeprav so videli moja dela. Odpev.

Drugo berilo: Neomožena skrbi za to, kar je Gospodovega
1 Kor 7,32-35

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
hočem, da bi bili vi brez skrbí.
Kdor ni oženjen, skrbí za to, kar je Gospodovo,
kako bi ugajal Gospodu,
kdor pa je oženjen, skrbí za to, kar je svetno, kako bi ugajal ženi,
in je razdvojen.
Samska in deviška skrbí za to, kar je Gospodovo,
da bi bila sveta po telesu in po duhu.
Tista pa, ki je omožena, skrbí za to, kar je svetno,
kako bi ugajala možu.
To pravim vam v korist; ne zato, da bi vam nastavljal zanko,
temveč zato, da bi mogli pošteno in nemoteno služiti Gospodu.

Božja beseda.

AlelujaMt 4,16

Aleluja. Ljudstvo, ki je sedelo v temď, je zagledalo veliko luč; in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetíla luč. Aleluja.

Evangelij: Jezus uči, kakor kdor ima oblast
Mr 1,21-28

‡Iz svetega evangelija po Marku.

V Kafarnáumu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil.
Strmeli so nad njegovim naukom,
kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast,
in ne kakor pismouki.
V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj
človek z nečistim duhom in je zavpil:
»Kaj imamo s teboj, Jezus Nazaréčan?
Si nas prišel pokončat?
Vem, kdo si: Sveti, od Boga.«
Jezus pa mu je zapovedal:
»Umolkni in pojdi iz njega!«
Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega.
Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj:
»Kaj je to? Nov nauk z oblastjo!
Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.«
In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji.

To je Kristusov evangelij.