2. adventna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Pripravimo pot Gospodu
Iz 40,1-5.9-11

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

»Tolažíte, tolažíte moje ljudstvo,«
govorí vaš Bog.
»Govoríte hčeri jeruzalemski na srce in ji kličite,
da je njena tlaka dokončana,
da je njena krivda poravnana,
ker je prejela iz Gospodove roke
dvojno kazen za vse svoje grehe.«
Glas kliče: »V puščavi pripravite pot Gospodu,
zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu!
Vsaka dolina naj se dvigne
in vsak hrib in grič naj se poniža.
Kar je vijugasto, naj bo ravno,
in grebeni naj bodo ravnina.
Razodelo se bo Gospodovo veličastvo
in videlo ga bo naenkrat vse človeštvo,
kajti Gospodova usta so govorila.«
Povzpni se na visoko goro, znanilec veselja, Sion,
močnó povzdigni svoj glas, znanilec veselja, Jeruzalem,
povzdigni ga, ne boj se!
Povej Judovim mestom: »Glejte, vaš Bog!
Glejte, Gospod Bog prihaja z močjo,
njegova roka vlada zanj.
Glejte, njegovo plačilo je z njim,
njegovo povračilo pred njim.
Svojo čredo pase kakor pastir,
jo zbira s svojo roko,
jagnjeta nosi v svojem naročju,
počasi vodi doječe.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 85,9-14(R 8)

Odpev: Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!

Poslušam, kaj govorí Gospod Bog svojemu ljudstvu:
o miru govorí svojim zvestim.
Zares, blizu je njegova rešitev za tiste, ki se ga bojijo,
in slava bo prebivala v naši deželi. Odpev.

Dobróta in zvestôba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z neba se bo sklonila pravičnost. Odpev.

Gospod nam bo izkazal dobroto,
naša dežela bo dajala obilen pridelek.
Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom. Odpev.

Drugo berilo: Pričakujemo nova nebesa in novo zemljo
2 Pt 3,8-14

Berilo iz drugega pisma apostola Petra.

Tega, ljubi, ne smete prezreti:
pred Gospodom je en dan kakor tisoč let
in tisoč let kakor en dan.
Gospod ne odlaša glede obljube,
kakor nekateri mislijo, da je to odlašanje.
Ne, le potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil,
temveč da bi vsi dosegli spreobrnjenje.
Prišel pa bo Gospodov dan kakor tat.
Tedaj bo nebo s hrumom prešló,
prvine se bodo v ognju razkrojile,
zemlja in dela na njej pa bodo razkrita.
Kako prav je torej, da živite sveto in res pobožno,
če se bo vse to razkrojilo,
da čakate in pospešujete prihod Božjega dne,
zaradi katerega bo nebo zaplamenelo in prešlo
in se bodo razžarjene prvine topile.
Mi pa po njegovi obljubi pričakujemo
nova nebesa in novo zemljo, v katerih biva pravičnost.
Ljubi, ker to pričakujete, se potrudíte,
da vas najde v miru brez madeža in brez graje.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Lk 3,4.6

Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!
In vse človeštvo bo videlo, kako naš Bog rešuje. Aleluja.

Evangelij: Izravnajmo steze za Gospoda
Mr 1,1-8

‡ Iz svetega evangelija po Marku.

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina;
kakor je zapisano pri preroku Izaíju:
»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot.
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!«
Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi
in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov.
K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani.
Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe.
Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij.
Jedel je kobilice in divji med.
Oznanjal je:
»Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden,
da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal.
Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.«

Kristusov evangelij.