20. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Povabljeni smo na Božjo gostijo
Prg 9,1-6

Berilo iz knjige Pregovorov.

Modrost si je naredila hišo,
izklesala si je sedem stebrov.
Zaklala je svojo živino, namešala svojega vina
in pogrnila svojo mizo.
Razpošilja svoje dekle
in kliče na križiščih utrjenega mesta:
»Kdo je preprost? Naj pride sem!«
Temu, ki pogreša razumnost, pravi:
»Pridite, jejte moj kruh,
pijte vino, ki sem ga namešala.«
Pustite prostaštvo, da boste živeli,
stopajte po poti razumnosti.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 34,2-3.10-15 (R prim. 9a)

Odpev: Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.

Slavil bom Gospoda ob vsakem času,
njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom se ponaša moja duša,
ponižni naj to slišijo in se veselijo. Odpev.

Bojte se Gospoda, vi, njegovi sveti,
saj nič ne manjka njim, ki se ga bojijo.
Celo bogati trpijo pomanjkanje in stradajo,
a tistim, ki iščejo Gospoda, ne manjka nič dobrega. Odpev.

Pridite, sinovi, in me poslušajte,
učil vas bom, kaj je strah Gospodov.
Ali se hočeš veseliti življenja
in vse dni uživati dobroto? Odpev.

Varuj svoj jezik hudobije,
obvaruj svoje ustnice zvijačnega govorjenja.
Ogiblji se zla in delaj dobro,
išči mir in se zanj zavzemaj. Odpev.

Drugo berilo: Umevajmo, kaj hoče Bog od nas
Ef 5,15-20

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.

Skrbno torej pazíte, bratje, kako živite,
ne kot nespametni, ampak kot modri.
Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi.
Zato ne bodite nerazumni,
ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja.
In ne opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost,
temveč naj vas napolnjuje Duh:
nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi,
ko v svojem srcu prepevate in slavite Gospoda.
V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa
se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za vse.

To je Božja beseda.

AlelujaJn 6,56

Aleluja. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem, govorí Gospod. Aleluja.

Evangelij: Jezus nam daje sam sebe v hrano
Jn 6,51-58

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Jezus rekel množicam:
»Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes.
Če kdo jé od tega kruha, bo žível vekomaj.
Kruh pa, ki ga bom dal jaz,
je moje meso za življenje sveta.«
Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili:
»Kako nam more ta dati svoje meso jesti?«
Jezus jim je tedaj rekel:
»Resnično, resnično, povem vam:
Če ne jeste mesa Sina človekovega
in ne pijete njegove krvi,
nimate življenja v sebi.
Kdor jé moje meso in pije mojo kri,
ima večno življenje
in jaz ga bom obúdil poslednji dan.
Kajti moje meso je resnična jed
in moja kri resnična pijača.
Kdor jé moje meso in pije mojo kri,
ostaja v meni in jaz v njem.
Kakor je mene poslal žívi Oče in jaz živim po Očetu,
tako bo tudi tisti, ki mene uživa, žível po meni.
To je kruh, ki je prišel iz nebes,
ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli:
kdor jé ta kruh, bo žível vekomaj.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.