Binkošti dnevna maša

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Napolnjeni s Svetim Duhom so vsi začeli govoriti
Apd 2,1-11

Berilo iz Apostolskih del.

Ko je prišel binkoštni dan,
so bili vsi zbrani na istem kraju.
Nenadoma je nastal z neba šum,
kot bi se bližal silovit vihar,
in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili,
in nad vsakim je obstal po eden.
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom
in začeli so govoriti v tujih jezikih,
kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje,
pobožni možje iz vseh narodov pod nebom.
Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi.
Vsi so bili vsi iz sebe,
ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku.
Strmeli so, se čudili in govorili:
»Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci?
Kako, da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku?
Parti, Médijci in Elámci
in tisti, ki prebivamo v Mezopotámiji,
Judeji in Kapadókiji, v Póntu in Aziji,
v Frígiji in Pamfíliji, v Egiptu
in v libijskih krajih blizu Ciréne,
in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,
Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci – vsi jih slišimo,
kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«

To je Božja beseda.
Spev z odpevom
Ps 104,1.24ac.29-31.34 (R prim. 30)

Odpev: Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.
ali: Aleluja.

Slávi, moja duša, Gospoda.
Gospod, moj Bog, zelo si velik, veličastvo in sijaj si oblekel.
O Gospod, kako številna so tvoja dela,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril. Odpev.

Če skriješ svoje obličje, se prestrašijo.
Ko jim vzameš dih, preminejo in se v svoj prah povrnejo.
Ko pa pošlješ svoj dih, so ustvarjena,
in prenoviš obličje zemlje. Odpev.

Gospodova slava naj traja na veke,
Gospod naj se veseli nad svojimi deli.
Naj mu bo prijetna moja pesem,
veselíl se bom v Gospodu. Odpev.

Drugo berilo: Sadovi Duha
Gal 5,16-25

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.

Bratje in sestre,
živíte v Duhu in nikar ne strezite poželenju mesa.
Kajti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso.
Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete.
Toda če se daste voditi Duhu, niste pod postavo.
Sicer pa so dela mesa očitna.
To so: nečistovanje, nesramnost, razuzdanost,
malikovanje, čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost,
jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva,
nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega.
Glede tega vas vnaprej opominjam, kakor sem vas že opomnil:
tisti, ki počenjajo takšne stvari,
ne bodo podedovali Božjega kraljestva.
Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost,
blágost, dobrotljívost, zvestoba,
krotkost, samoobvladanje.
Zoper te stvari ni postave.
Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu,
so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred.
Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu.

Poslušali smo Božjo besedo. Pesem slednica Pridi, pridi, Sveti Duh, iz nebes na nas razlij svoje lúči svetli sij!

Pridi, oče revežem,
ki deliš darove vsem,
pridi, srcem svetla luč!

Ti olajšaš nam bridkost,
ti si dušam sladki gost,
ti jih sládko poživiš.

V hudem trudu si nam mir,
v vročem dnevu hladen vir
in tolažba v žalosti.

O, ti luč preblažena,
daj, razsvetli srca vsa
zvestih svojih vernikov.

Saj brez tvoje milosti
človek poln je bednosti,
krivdi ne izógne se.

Duši madeže izmij,
kar je súho, spet zalij
in ozdrávi rane vse!

Upogni, kar upira se,
vse ogrej, kar mrzlo je,
vôdi vse, ki so zašli.

In sedméro vlij darov
v duše svojih vernikov,
saj ti v vsem zaupajo.

Za krepost plačilo daj,
srečno smrt in sveti raj,
v njem veselje vekomaj.

Aleluja

Aleluja.Pridi Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni! Aleluja.

Evangelij: Duh resnice vas bo vodil v vso resnico
Jn 15,26-27; 16,12-15

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Ko pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta,
Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni;
in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj.
Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne bi prenesli.
Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico,
ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal,
in oznanjal vam bo prihodnje reči.
Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.
Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel:
Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«

Kristusov evangelij.