9. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Ne pozabimo, da nas je Bog rešil iz sužnosti
5 Mz 5,12-15

Berilo iz pete Mojzesove knjige.

To govorí Gospod:
»Pazi na sobotni dan in ga posvečuj,
kakor je zapovedal Gospod, tvoj Bog!
Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela,
sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga:
ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči
ne hlapec ne dekla ne tvoj vol ne osel ne katero tvoje živinče
ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat,
da si odpočijeta tvoj hlapec in tvoja dekla kakor ti.
Spominjaj se, da si bil suženj v egiptovski deželi
in te je Gospod, tvoj Bog, od tam izpeljal
z močno roko in z iztegnjenim laktom!
Zato ti je Gospod, tvoj Bog, zapovedal obhajati sobotni dan.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 81,3-8a.10-11b (R 2a)

Odpev: Vriskajte Bogu, našemu pomočniku.

Pesem naj zadoni, oglasí naj se boben,
milodoneče citre, z njimi še harfa.
Zatrobite na rog ob mlaju,
ob polni luni naznaníte dan našega praznika. Odpev.

Zakaj to je zakon za Izraela,
zapoved, ki jo je Bog izróčil Jakobu.
Kot pričevanje jo je postavil v Jožefu,
ko je nastopil zoper egiptovsko deželo. Odpev.

Božji glas, ki ga nisem poznal, sem slišal:
»Tvojo ramo sem osvobódil bremena,
tvoje roke sem odmaknil od težke košare,
v stiski si klical in sem te rešil.

Naj ne bo tujega boga pri tebi,
ne padaj na kolena pred drugim bogom.
Jaz, Gospod, tvoj Bog, sem te izpeljal iz egiptovske dežele;
nastavi odprte dlani, da ti jih napolnim.« Odpev.

Drugo berilo: Jezusovo življenje naj se razodeva v našem telesu
2 Kor 4,6-11

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
Bog, ki je rekel: »Iz teme bo zasvetila luč,«
je zasijal v naših srcih,
ker je zasvetilo Božje veličastvo na obličju Jezusa Kristusa.
Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah,
da bi bilo to preobilje moči iz Boga in ne iz nas.
Od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo utesnjeni.
Ne vidimo poti, pa jo še najdemo.
Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni.
Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni.
Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje,
da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje.
Čeprav še živimo, nas zaradi Jezusa vedno pošiljajo v smrt,
da bi se tudi Jezusovo življenje razodelo v našem umrljivem telesu.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Prim. Jn 17,17

Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica. Posveti nas v resnici. Aleluja.

Evangelij: Sin človekov je gospodar tudi sobote
Mr 2,23 - 3,6

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Neko soboto je šel Gospod skozi žitna polja
in njegovi učenci so spotoma začeli smukati klasje.
Farizeji so mu govorili:
»Glej, kaj delajo v soboto. To ni dovoljeno!«
Rekel jim je:
»Ali niste nikoli brali, kaj je stóril David, ko je zašel v stisko
in je bil lačen sam in tisti, ki so bili z njim?
Kako je ob času vélikega duhovnika Abjatárja stopil v Božjo hišo
in jedel posvečene hlebe, ki jih smejo jesti samo duhovniki,
in jih dal tudi tistim, ki so bili z njim?«
Nato jim je govóril:
»Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote.
Zato je Sin človekov tudi gospodar sobote.«

Jezus je spet šel v shodnico in tam je bil človek,
ki je imel suho roko.
Prežáli so nanj, ali ga bo ozdravil v soboto, da bi ga tožili.
Tedaj je rekel možu s suho roko:
»Vstani in stopi v sredo!«
Njim pa je rekel:
»Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti?«
Ti pa so molčali.
Jezno jih je premeril z očmi in žalosten nad zakrknjenostjo
njihovih src rekel človeku:
»Iztegni roko!«
Iztegnil jo je in roka je bila ozdravljena.
In farizeji so takoj odšli
in se s herodovci posvetovali zoper njega,
kako bi ga umorili.

Kristusov evangelij.