24. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Božji služabnik se ne upira trpljenju
Iz 50,5-9a

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Gospod Bog mi je odprl uho
in jaz se nisem upiral,
nisem se umaknil nazaj.
Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bíli,
svoje lice tistim, ki so mi pulíli brado.
Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki.
Gospod Bog mi pomaga,
zato se nisem dal zmesti.
Zato sem narédil svoj obraz kakor kremen,
saj sem vedel, da ne bom osramočen.
Blizu je ta, ki me opravičuje,
kdo se bo pravdal z menoj?
Nastopíva skupaj!
Kdo si lasti mojo pravico?
Naj se mi približa.
Glej, Gospod Bog mi pomaga,
kdo me bo razglásil za krivega?

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 116,1-6.8-9 (R 9)

Odpev: Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.

Ljubim Gospoda, ker je prisluhnil mojemu glasu,
ko sem ga prosil za milost.
Zakaj svoje uho je nagnil k meni,
ko sem ga klical v dnevih stiske. Odpev.

Objele so me vezi smrti, me zagrabile stiske podzemlja,
padel sem v nadloge in žalost.
Tedaj sem klical ime Gospodovo:
»O Gospod, reši mojo dušo!« Odpev.

Milostljiv je Gospod in pravičen,
naš Bog je usmiljen.
Gospod varuje preproste,
bil sem slaboten in me je rešil. Odpev.

Zares, rešil si mojo dušo pred smrtjo,
moje oči pred solzami, moje noge pred padcem.
Hôdil bom pred Gospodom,
pred Gospodom v deželi živih. Odpev.

Drugo berilo: Svojo vero spričujmo z deli, da ne bo mrtva
Jak 2,14-18

Berilo iz pisma apostola Jakoba.

Kaj pomaga, moji bratje,
če kdo pravi, da ima vero, nima pa del?
Mar ga lahko vera reši?
Če brat ali sestra nimata kaj obleči
in jima manjka vsakdanje hrane,
pa jima kdo izmed vas reče:
»Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!«
a jima ne daste, kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga?
Tako je tudi z vero, če nima del; sama zase je mrtva.
Vendar bo kdo rekel:
»Ti imaš vero, jaz imam pa dela.
Pokaži mi svojo vero brez del
in jaz ti bom iz svojih del pokazal vero.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja Gal 6,14

Aleluja. Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Aleluja.

Evangelij: Verujemo v Kristusovo božanstvo, čeprav mora trpeti
Mr 8,27-35

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filípove.
Med potjo je učence spraševal:
»Kaj pravijo ljudje, kdo sem?«
Odgovorili so:
»Janez Krstnik, drugi: Elija,
spet drugi: Eden od prerokov.«
In vprašal jih je:
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
Peter mu je odgovóril in rekel:
»Ti si Kristus.«
Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali.
In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti,
da ga bodo starešine, véliki duhovniki
in pismouki zavrgli in umorili
in da bo po treh dneh vstal.
O teh stvareh jim je odkrito govóril.

In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti.
On pa se je obrnil, pogledal po učencih in posváril Petra:
»Poberi se! Proč od mene, satan,
ker ne misliš na to, kar je Božje,
ampak na to, kar je človeško!«
Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel:
»Če hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgúbil;
kdor pa izgubi svoje življenje
zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.«

Kristusov evangelij.