32. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Vdova poskrbi za hrano Eliju
1 Kr 17,10-16

Berilo iz prve knjige kraljev.

Tiste dni je prerok Elija vstal in šel v Sarépto.
Ko je prišel do mestnih vrat, glej,
je bila tam vdova, ki je nabirala drva.
Zaklical je za njo in rekel:
»Prinesi mi, prosim, malo vode v vrču, da bom pil!«
Ko je šla, da mu jo prinese, je zaklical za njo in rekel:
»Prinesi mi, prosim, še kos kruha v roki!«
Rekla je:
»Kakor živí Gospod, tvoj Bog, nič pečenega nimam,
samo prgišče moke v loncu in malo olja v vrču.
In glej, nabiram suhljad,
da pojdem in pripravim to zase in za sina,
da bova pojedla in potem umrla.«
Elija ji je rekel:
»Ne boj se; pojdi in pripravi, kakor si rekla,
vendar naredi iz tega najprej meni kolaček in mi ga prinesi;
sebi in svojemu sinu pa ga boš pripravila potem.
Kajti tako govorí Gospod, Izraelov Bog:
›Moka v loncu ne bo pošla in olja v vrču ne bo zmanjkalo do dne,
ko bo Gospod poslal dež na zemljo.‹ «
Šla je in storila po Elijevi besedi.
In dan za dnem so imeli jesti, ona, on in njena družina.
Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo,
po besedi, ki jo je Gospod govóril po Eliju.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 146,6-10 (R 1)

Odpev: Hvali, moja duša, Gospoda.

Gospod varuje zvestobo na veke.
Gospod pomaga do pravice zatiranim.
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike. Odpev.

Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične.
Gospod varuje tujce. Odpev.

Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Odpev.

Drugo berilo: Kristus se je enkrat daroval in vse odrešil
Heb 9,24-28

Berilo iz pisma Hebrejcem.

Kristus ni stopil v svetišče,
ki bi ga naredila človeška roka in bi bilo le odtis resničnega,
ampak v sama nebesa,
da se je zdaj za nas prikazal pred Božjim obličjem.
Tudi ne zato, da bi sebe večkrat daroval,
kakor véliki duhovnik hodi v svetišče vsako leto s tujo krvjo.
Ko bi bilo tako, bi moral od začetka sveta večkrat trpeti.
Tako pa se je razodel enkrat ob koncu vekov,
da je s svojo žrtvijo odpravil greh.
Kakor je ljudem določeno enkrat umreti, nato pa pride sodba,
tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da je odvzel grehe mnogih.
Drugič pa se bo prikazal brez greha,
v odrešenje tistih, ki ga pričakujejo.

To je Božja beseda.

AlelujaMt 5,3

Aleluja. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Evangelij: Uboga vdova je dala več kot vsi
Mr 12,38-44

‡ Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Jezus med svojim poučevanjem govóril množicam:
»Varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih
in si želijo pozdravov ljudi na trgih,
prvih sedežev v shodnicah in častnih mest na gostijah,
ki vdovam požirajo hiše in hinavsko opravljajo dolge molitve;
ti bodo strože sojeni.«

Sedél je nasproti zakladnici
in gledal, kako množica meče denar vanjo.
Mnogo bogatih je veliko vrglo.
Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva nôvčiča,
to je en kvadrant.
Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel:
»Resnično, povem vam:
Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico.
Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja,
ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela,
vse, kar potrebuje za življenje.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.