1. adventna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Zahrepenimo po Odrešeniku
Iz 63,16b-17.19; 64,2b-7

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Ti, Gospod, si naš oče,
Naš odkupitelj iz davnine ti je ime.
Zakaj si dopústil, Gospod, da smo zašli s tvojih poti,
zakaj si nam zakrknil srce, da se te ne bojimo?
Vrni se zaradi svojih služabnikov,
zaradi rodov, ki so tvoja dediščina.
Davno smo postali kakor tisti, ki jim ne vladaš,
kakor tisti, ki ne kličejo nase tvojega imena.
O da bi predrl nebo in stopil dol, da bi se pred teboj tresle gore!
Ko si delal strašne reči, ki jih nismo pričakovali,
si stopil dol, pred teboj so se tresle gore.
Od vekomaj se ni slišalo, mi nismo zaznali,
oko ni razen tebe videlo Boga,
ki bi kaj stóril za tistega, ki ga z upanjem pričakuje.
Naproti prihajaš tistemu, ki z veseljem ravna pravično,
tistim, ki se te spominjajo na tvojih potih.
Glej, ti si se srdíl in mi smo grešili,
če bi se vedno držali tvojih poti, bi bili rešeni.
Vsi smo postali kakor umazanec,
vsa naša pravična dela kakor umazana obleka.
Vsi smo oveneli kakor listje,
naša krivda nas je odnesla kakor veter.
Nikogar ni, ki bi klical tvoje ime,
ki bi se prebúdil, da bi se te dŕžal,
kajti skril si svoj obraz pred nami,
prepústil si nas môči naše krivde.
In zdaj, Gospod, si ti naš oče!
Mi smo glina, ti si naš upodabljávec, vsi smo delo tvojih rok.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19 (R 4b)

Odpev: Razjásni svoje obličje in rešeni bomo.

Izraelov pastir, poslušaj!
Ti, ki sediš na kęrubih, pokaži se!
Zbudi svojo moč pred svojim ljudstvom,
pridi in nas reši! Odpev.

O Bog nad vojskami, vrni se vendar,
ozri se z nebes in glej, obišči to trto!
Váruj, kar je zasadila tvoja desnica,
ozri se na sina, ki si ga okrépil zase. Odpev.

Naj tvoja roka spremlja moža tvoje desnice,
sina človekovega, ki si ga okrépil zase.
Ne bomo se odvrnili od tebe,
požívi nas, da bomo tvoje ime klicáli. Odpev.

Drugo berilo: Pričakujemo našega Gospoda Jezusa Kristusa
1 Kor 1,3-9

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
milost vam in mir od Boga, našega Očeta,
in Gospoda Jezusa Kristusa.
Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu za Božjo milost,
ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu,
kajti v njem ste vsestransko obogateli
v vsej besedi in v vsem spoznanju.
Pričevanje o Kristusu se je namreč med vami utrdílo,
tako da vi, ki pričakujete razodetje
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ne pogrešate nobenega daru milosti.
On vas bo tudi do konca utŕdil,
da boste brez krivde na dan našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo
s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom.

To je Božja beseda.

Aleluja Ps 85,8

Aleluja. Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto,
daj nam svoje odrešenje! Aleluja.

Evangelij: Čujmo, ker ne vemo, kdaj pride hišni gospodar
Mr 13,33-37

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas!
Tako bo kakor s človekom,
ki je zapústil svoj dom in šel na potovanje.
Svojim služabnikom je izróčil oblast, vsakemu svoje opravilo,
vratarju pa je naróčil, naj čuje.
Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar – zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori –
da vas ne najde spečih, če pride nenadoma.
Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!«

Poslušali smo Kristusov evangelij.