1. postna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Bog sklene z Noetom zavezo po potopu
1 Mz 9,8-15

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Bog je rekel Nóetu in njegovim sinovom:
»Glejte, zavezo sklepam z vami in vašim potomstvom,
ki pride za vami,
pa tudi z vsemi živimi bitji, ki so pri vas:
s pticami, z živino in z vsemi zvermi zemlje, ki so pri vas,
z vsemi, ki so prišle iz ladje.
Tako sklepam zavezo z vami
in ne bom več iztrebil vsega živega z vodami potopa.
Ne bo več potopa, ki bi opustošil zemljo.«
Bog je rekel:
»To je znamenje zaveze, ki jo sklepam med seboj in vami
in med vsemi živimi bitji, ki so pri vas,
za vse prihodnje rodove.
Svojo mavrico postavim v oblake
in bo v znamenje zaveze med menoj in zemljo.
In kadar bom zbral oblake nad zemljo
in se bo v oblakih prikazala mavrica,
tedaj se bom spomnil svoje zaveze, ki je med menoj in vami
in vsemi živimi bitji in vsem žívim;
vode ne bodo nikoli več narasle v potop,
da bi iztrebile vse živo.«

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 25,4-9 (R 10a)

Odpev: Gospodove steze so dobrota in zvestoba.

Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati,
svojih steza me nauči.
Vôdi me v svoji resnici in me úči,
saj si ti Bog moje rešitve. Odpev.

Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja,
svojih dobrot, ki so od vekomaj.
Spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi,
zaradi svoje dobrote. Odpev.

Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi póti.
Ponižne vódi v pravici,
ponižne učí svojih potov. Odpev.

Drugo berilo: Rešuje nas krst, ki je uresničenje Noetove rešitve iz potopa
1 Pt 3,18-22

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.

Preljubi,
Kristus je trpel zaradi grehov,
in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične,
da bi vas pripeljal k Bogu.
Res je bil po telesu umorjen, a je bil po Duhu ožívljen.
V tem Duhu je šel in oznanjal tudi duhovom, ki so bili v ječi,
tistim, ki v dneh, ko je Noe gradil ladjo, niso bili pokorni,
ko jih je Bog nadvse potrpežljivo čakal.
A v ladji se jih je po vodi rešilo le malo, natančno osem duš.
Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj odrešuje vas.
Ne odstranjuje madežev s telesa,
ampak zaradi vstajenja Jezusa Kristusa prósi Boga za čisto vest.
Ta je šel v nebesa in je na Božji desnici in so mu podrejeni
angeli in oblastí in močí.

Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem Mt 4,4

Človek ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.

Evangelij: Jezusa satan skuša in angeli mu strežejo
Mr 1,12-15

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo.
V puščavi je bil štirideset dni
in satan ga je skušal.
Bil je med zvermi
in angeli so mu stregli.
Ko pa so Janeza zaprli v ječo,
je šel Jezus v Galilejo.
Oznanjal je Božji evangelij in govóril:
»Čas se je dopólnil
in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se in vérujte evangeliju!«

Kristusov evangelij.