Jezusov krst

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Pridite k vodi, poslušajte in bo živela vaša duša
Iz 55,1-11

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

To govorí Gospod:
»O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi,
in vi, ki nimate denarja, pridite, kupíte in jejte!
Pridite, kupíte brez denarja,
brez plačila vzemíte vino in mleko!
Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh,
in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?
Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro,
naj uživa v sočni jedi vaša duša.
Nagnite svoje uho in pridite k meni,
poslušajte in bo živela vaša duša.
Vcépil vam bom večno zavezo,
Davidove dobrote, ki so zanesljive.
Glej, za pričo narodom sem ga postavil,
za voditelja in zapovedníka narodom.
Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical,
in narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi
zaradi Gospoda, tvojega Boga,
in zaradi Svetega Izraelovega, ki te je poveličal.
Iščite Gospoda, dokler se pusti najti,
kličite ga, dokler je blizu!
Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli.
Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo usmilil,
k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju.
Kajti moje misli niso vaše misli
in vaša pota niso moja pota,« govorí Gospod.
»Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo,
tako visoko so moja pota nad vašimi póti
in moje misli nad vašimi mislimi.
Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba
in se ne vrača tja, ne da bi napójil zemljo,
jo narédil rodovitno in brstečo,
dal sejalcu seme in uživalcu kruh,
takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust:
ne vrne se k meni brez uspeha,
temveč bo storila, kar sem hotel,
in uspela v tem, za kar sem jo poslal.«

Božja beseda.

Spev z odpevom Iz 12,2-6 (R prim. 3)

Odpev: Zajemite vode iz studencev odrešenja.

Glej, Bog je moja rešitev,
ne bojim se, saj vanj zaupam.
Gospod Bog je moja moč in moja pesem,
v njem je moja rešitev. Odpev.

Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno. Odpev.

Pojte Gospodu, ker je stóril velika dela,
naj jih razglašajo po vsej zemlji.
Vzklikajte in vriskajte, sionski prebivalci,
velik je med vami Izraelov Sveti. Odpev.

Drugo berilo: Pričujejo Duh, voda in kri
1 Jn 5,1-9

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.

Preljubi,
kdor veruje, da je Jezus res Kristus, je rôjen iz Boga;
in vsak, kdor ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je od njega rôjen.
Da ljubimo Božje otroke, pa spoznamo po tem,
če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi.
Ljubezen do Boga je v tem,
da se držimo njegovih zapovedi.
In njegove zapovedi niso težke.
Vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet.
In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.
Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin?
Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in s krvjo,
ne le z vodo, ampak z vodo in s krvjo.
Duh to pričuje, kajti Duh je resnica.
Trije namreč pričujejo:
Duh in voda in kri.
In to troje je eno.
Če sprejmemo že človeško pričevanje,
je Božje pričevanje večje, kajti pričevanje Boga je v tem,
da je pričeval za svojega Sina.

To je Božja beseda.

Aleluja Prim. Jn 1,29

Aleluja. Janez je zagledal Jezusa,
da prihaja k njemu, in je rekel:
»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.« Aleluja.

Evangelij: Nebeški Oče razodene, da je Jezus njegov sin
Mr 1,7-11

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Janez oznanjal:
»Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden,
da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal.
Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.«
Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji
in Janez ga je krstil v Jordanu.
Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta
in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob.
In zaslišal se je glas iz nebes:
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.