10. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Sovraštvo bom naredil med tvojim in ženinim zarodom
1 Mz 3,9-15

Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Potem ko je Adam jedel od drevesa,
ga je Gospod Bog poklical in mu rekel:
»Kje si?«
Rekel je:
»Slišal sem tvoj glas v vrtu,
pa sem se zbal, ker sem nag, in sem se skril.«
Pa je rekel:
»Kdo ti je povedal, da si nag?
Si mar jedel z drevesa, s katerega sem ti prepovedal jesti?«
Človek je rekel:
»Žena, ki si mi jo dal, mi je dala z drevesa, in sem jedel.«
Gospod Bog je rekel ženi:
»Zakaj si to storila?«
Žena je odgovorila:
»Kača me je zapeljala, in sem jedla.«
Gospod Bog je rekel kači:
»Ker si to storila, bodi prekleta med vso živino
in vsemi živalmi polja.
Po trebuhu se boš plazila in prah jedla vse dni življenja.
Sovraštvo bom narédil med teboj in ženo
ter med tvojim zárodom in njenim zárodom.
On ti bo glavo strl,
ti pa boš prežála na njegovo peto.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 130,1-8 (R 7b)

Odpev: Pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve.

Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi,
Gospod, usliši moje klice.
Tvoja ušesa naj poslušajo
glas moje ponižne prošnje. Odpev.

Če boš gledal, o Gospod, na krivdo,
Gospod, kdo bo mogel obstati?
Toda pri tebi je odpuščanje,
da bi ti v spoštovanju služili. Odpev.

Upam v Gospoda, moja duša upa,
čakam na njegovo besedo.
Moja duša čaka na Gospoda
bolj kakor stražarji na jutro. Odpev.

Bolj kakor stražarji jutro,
naj Izrael pričakuje Gospoda!
Zakaj pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve.
On bo rešil Izraela vse njegove krivde. Odpev.

Drugo berilo: Verujemo, zato govorimo
2 Kor 4,13 - 5,1

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
ker imamo istega duha vere, kakor je pisano:
›Veroval sem, zato sem govóril,‹
tudi mi verujemo in zato tudi govorimo.
Vemo namreč, da bo tisti, ki je obúdil Gospoda Jezusa,
tudi nas obúdil z Jezusom in nas hkrati z vami postavil predse.
Vse to je namreč zaradi vas,
da bi se milost zaradi večje množice pomnožila
in s tem obogatila zahvaljevanje v Božjo slavo.
Zato ne omagujemo.
Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada,
se naš notranji iz dneva v dan obnavlja.
Naša trenutna lahka stiska
nam namreč pripravlja čez vso mero vzvišeno,
večno bogastvo slave,
ker se ne oziramo na to, kar se vidi,
ampak na to, kar se ne vidi.
Kar se namreč vidi, je začasno,
kar pa se ne vidi, je večno.
Vemo namreč tole:
če razpade naša zemeljska hiša, ki je le šotor,
imamo v nebesih zgradbo od Boga,
hišo, ki je niso naredile roke in je večna.

Božja beseda.

AlelujaJn 12,31b-32

Aleluja. Zdaj bo vladar tega sveta izgnan, govorí Gospod, in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi. Aleluja.

Evangelij: Hudi duh bo premagan
Mr 3,20-35

‡ Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Jezus prišel s svojimi učenci v hišo.
Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso utegnili.
Ko so njegovi sorodniki to izvedeli,
so šli na pot, da bi ga na silo odvedli,
kajti govorili so, da ni priseben.
Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili:
»Bélcebub ga je obsédel
in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove.«
Tedaj jih je poklical k sebi in jim v prispodobah govóril:
»Kako more satan izganjati satana?
Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno,
takšno kraljestvo ne more obstati.
Če je hiša sama proti sebi razdeljena,
takšna hiša ne more obstati.
Če se torej satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli,
ne more obstati, ampak je konec z njim.
Nihče ne more vdreti v hišo močnega
in mu izropati premoženja,
če močnega prej ne zveže;
šele tedaj bo izropal njegovo hišo.

Resnično, povem vam:
Človeškim sinovom bo vse odpuščeno,
grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli.
Kdor pa preklinja Svetega Duha,
vekomaj ne bo dosegel odpuščanja,
ampak ga bo greh večno bremeníl.«
To je povedal, ker so govorili:
»Nečisti duh ga je obsédel.«

Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje.
Stali so zunaj, poslali ponj in ga poklicali.
Okrog njega je sedela množica in so mu rekli:
»Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo.«
Odgovóril jim je:
»Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?«
In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel:
»Glejte, to so moja mati in moji bratje!
Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo,
ta je moj brat, sestra in mati.«

To je Kristusov evangelij.