26. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Bog nam daje svojega duha
4 Mz 11,25-29

Berilo iz četrte Mojzesove knjige.

Tiste dni je Gospod stopil dol v oblaku in govóril z Mojzesom.
Nato je vzel od duha, ki je bil nad njim,
in ga dal nad sedemdeset starešin.
Ko je duh obstal nad njimi, so začeli prerokovati.
A pozneje tega niso več delali.
Dva moža pa sta ostala v taboru:
enemu je bilo ime Eldád, drugemu pa Medád.
Duh je prišel tudi nadnju – bila sta namreč med zapisanimi, a nista šla k šotoru – in prerokovala sta v taboru.
Neki mladenič je pritekel in Mojzesu naznanil, rekoč:
»Eldád in Medád prerokujeta v taboru.«
Tedaj je spregovóril Nunov sin Józue,
ki je bil od mladih nog v službi pri Mojzesu, in rekel:
»Moj gospod Mojzes, prepovej jima!«
Mojzes pa mu je rekel:
»Kaj se vnemaš zame?
Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo spremenilo v preroke!
Da bi Gospod dal nadnje svojega duha!«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 19,8.10.12-14 (R 9a)

Odpev: Gospodovi ukazi so pravi.

Gospodova postava je popolna, poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega.
Gospodov strah je čist, ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica, vse so pravične. Odpev.

Tudi tvojega služabnika svarijo;
če jih bo izpolnjeval, bo bogato poplačan.
Kdo razume napake?
Meni skritih me očisti! Odpev.

Pred prevzetneži varuj svojega služabnika,
naj ne gospodujejo nad mano.
Tedaj bom brez graje,
rešen bom velike pregrehe. Odpev.

Drugo berilo: Preperelo bogastvo človeka obtožuje
Jak 5,1-6

Berilo iz pisma apostola Jakoba.

Bogataši, razjokajte se
in tarnajte zaradi nesreč, ki prihajajo nad vas.
Vaše bogastvo je preperelo in vaša oblačila so požrli molji.
Vaše zlato in srebro je zarjavelo
in njuna rja bo pričala zoper vas
ter razjedla vaše meso kakor ogenj.
V zadnjih dneh ste kopičili zaklade.
Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem,
ki so poželi vaša polja, kriči – in klici žanjcev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami.
Razkošno ste živeli na svetu,
naslajali ste se in zredili svoja srca za dan klanja.
Pravičnega ste obsodili in ubili – ni se vam upiral.

To je Božja beseda.

Aleluja Prim. Jn 17,17

Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica. Posveti nas v resnici. Aleluja.

Evangelij: Sprejemajmo vse, ki niso proti nam
Mr 9,38-43.45.47-48

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Janez rekel Jezusu:
»Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu
izganjal hude duhove,
in smo mu branili, ker ni hodil za nami.«
Jezus pa je rekel:
»Ne branite mu!
Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu
in takoj grdo govoriti o meni.
Kdor ni proti nam, je za nas.
Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi – resnično, povem vam – zagotovo ne bo izgubil svojega plačila.«
»Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame,
bi bilo bolje zanj,
da bi mu obesili mlinski kamen na vrat
in ga vrgli v morje.

Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj!
Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje,
kakor da bi imel obe roki,
pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj.
Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj!
Bolje je zate, da prideš hrom v življenje,
kakor da bi imel obe nogi,
pa bi bil vržen v peklensko dolino.
Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni!
Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo,
kakor da bi imel obe očesi,
pa bi bil vržen v peklensko dolino,
kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.