4. adventna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Davidovo kraljestvo bo večno
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Berilo iz druge Samuelove knjige.

Ko je kralj David prebival v svoji hiši
in mu je Gospod naklonil mir
pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog,
je kralj rekel preroku Natánu:
»Glej vendar, jaz stanujem v cedrovi hiši,
skrinja Božja pa stanuje sredi šotorskega pregrinjala.«
Natán je rekel kralju:
»Pojdi, stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Gospod je s teboj!«
A še tisto noč je Natánu prišla Gospodova beseda, rekoč:
»Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu:
Tako govorí Gospod: Mi boš mar ti zidal hišo za stanovanje?
Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice,
da bi bil vladar mojemu ljudstvu Izraelu.
Bil sem s teboj, kjer koli si hodil,
in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike.
Narédil ti bom veliko ime, ki bo enako imenu velikašev na zemlji.
Dolóčil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga zasádil vanj,
da bo prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati
in ga krivičneži ne bodo več stiskali kakor nekdaj,
od dneva, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela.
Naklônil ti bom mir pred vsemi tvojimi sovražniki.
Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod narédil hišo.
Ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel k svojim očetom,
bom povzdignil tvojega potomca, ki bo izšel iz tvojega telesa,
in bom utŕdil njegovo kraljestvo.
Jaz mu bom oče in on mi bo sin.
Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke
in tvoj prestol bo utrjen na veke.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 89,2-5.27.29(R 2a)

Odpev: Gospodove milosti bom na veke opeval.

Gospodove milosti bom na veke opeval,
rodu za rodom bom oznanjal njegovo zvestobo.
Rekel sem: »Na veke deliš svojo dobroto,
v nebesih utrjuješ svojo zvestobo.« Odpev.

Gospod je sklenil zavezo s svojim izvoljencem,
prisegel je Davidu, svojemu služabniku:
»Tvoj zarod bom utŕdil na veke,
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.« Odpev.

Klical me bo: »Ti si moj oče,
moj Bog, skala moje rešitve.«
Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto
in moja zaveza z njim ostane trdna. Odpev.

Drugo berilo: Skrivnosti, od večnih časov zamolčane, so zdaj razodete
Rim 16,25-27

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
njemu, ki vas more po mojem evangeliju
in po oznanjevanju Jezusa Kristusa utrditi 
v skladu z razodetjem skrivnosti,
ki je bila zamolčana skozi večne čase,
a je bila zdaj razodeta
in je po ukazu večnega Boga
oznanjena v preroških Pismih vsem narodom,
da bi bili poslušni veri – Bogu, ki je edini moder, po Jezusu Kristusu slava na veke.
Amen.

To je Božja beseda.

AlelujaLk 1,38

Aleluja. Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi! Aleluja.

Evangelij: Glej, spočela boš in rodila sina
Lk 1,26-38

‡Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret
k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef,
iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija.
Angel je vstopil k njej in rekel:
»Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!«
Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala,
kakšen pozdrav je to.
Angel ji je rekel:
»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus.
Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.
Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida
in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«
Marija pa je rekla angelu:
»Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?«
Angel ji je odgovóril:
»Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila,
zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin.
Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti;
in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno.
Bogu namreč ni nič nemogoče.«
Marija pa je rekla:
»Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!«
In angel je šel od nje.

Poslušali smo Kristusov evangelij.