2. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša!
1 Sam 3,3-10.19

Berilo iz prve Samuelove knjige.

Tiste dni je Samuel spal v Gospodovem svetišču,
kjer je bila Božja skrinja.
Tedaj je Gospod poklical Samuela.
»Tukaj sem,« je rekel.
Tekel je k Éliju in rekel:
»Tukaj sem, ker si me klical.«
»Nisem te klical,« je rekel, »vrni se, spi!«
Šel je in zaspal.
Gospod pa je spet poklical Samuela.
Samuel je vstal, šel k Éliju in rekel:
»Tukaj sem, ker si me klical.«
»Nisem te klical, moj sin,« je rekel, »vrni se, spi!«
Samuel namreč še ni poznal Gospoda
in Gospodova beseda se mu še ni razodela.
Gospod pa je spet, tretjič, poklical Samuela.
Vstal je, šel k Éliju in rekel:
»Tukaj sem, ker si me klical.«
Tedaj je Éli spoznal, da Gospod kliče dečka.
In Éli je rekel Samuelu:
»Pojdi, spi! In če te bo poklical, reci:
›Govôri, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša.‹ «
In Samuel je šel ter zaspal na svojem prostoru.
Tedaj je prišel Gospod, se ustavil in zaklical kakor prej:
»Samuel, Samuel!«
Samuel je rekel:
»Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«
Samuel pa je rastel in Gospod je bil z njim in ni pústil,
da bi se katera od njegovih besed ne izpolnila.

Božja beseda. Spev z odpevom Ps 40,2.4ab.7-10 (R prim. 8-9)

Odpev: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo.

Trdno sem upal v Gospoda,
sklônil se je k meni in uslišal moje klicanje.
V usta mi je polóžil novo pesem,
hvalnico našemu Bogu. Odpev.

Nad klavnimi in jedilnimi daritvami nisi imel veselja,
odprl pa si mi ušesa.
Žgalnih daritev in daritev za greh nisi terjal.
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam.« Odpev.

Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam; v zvitku knjige je pisano o meni: Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, mi je v veselje, tvoja postava je v mojem srcu.« Odpev.

Oznanjeval sem pravičnost v vélikem zboru;
Gospod, ti veš, da svojih ustnic ne zadržujem.
Tvoje pravičnosti nisem skrival v svojem srcu,
o tvoji zvestôbi in pomôči sem govóril. Odpev.

Drugo berilo: Naša telesa so Kristusovi udje
1 Kor 6,13c-15a.17-20

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
telo ni za nečistovanje, ampak za Gospoda, in Gospod je za telo.
Bog je obúdil Gospoda in bo s svojo močjo obúdil tudi nas.
Ali ne veste, da so vaša telesa udje Kristusovega telesa?
Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh.
Bežite pred nečistovanjem.
Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa;
kdor pa nečistuje, greši proti lastnemu telesu.
Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha,
ki je v vas in ki ga imate od Boga?
Ne pripadate sebi,
saj ste bili odkupljeni za visoko ceno.
Zato poveličujte Boga v svojem telesu.

To je Božja beseda.

Aleluja Prim. Jn 1,41.17

Aleluja. Našli smo Mesija, to je Kristusa. Milost in resnica sta prišli po njem. Aleluja.

Evangelij: Prva dva učenca govorita z Jezusom
Jn 1,35-42

‡ Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam
in še dva izmed njegovih učencev.
Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel:
»Glejte, Jagnje Božje!«
Učenca sta slišala, kaj je rekel, in odšla za Jezusom.
Jezus pa se je obrnil,
in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal:
»Kaj iščeta?«
Rekla sta mu:
»Rabi (kar pomeni učitelj), kje stanuješ?«
Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.«
Šla sta torej in videla, kje stanuje,
ter ostala pri njem tisti dan.
Bilo je okrog desete ure.
Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom,
je bil Andrej, brat Simona Petra.
Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu je rekel:
»Našli smo Mesija« (kar pomeni Maziljenec).
Privedel ga je k Jezusu.
Jezus je uprl pogled vanj in rekel:
»Ti si Simon, Janezov sin.
Imenoval se boš Kefa« (kar pomeni Peter).

Poslušali smo Kristusov evangelij.