25. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Hudobni sklenejo usmrtiti pravičnega
Mdr 2,12.17-20

Berilo iz Knjige modrosti.

Brezbožniki so govorili:
»Zalezujmo pravičnega, ker nam je v napoto,
ker nasprotuje našim delom,
ker nam očita grehe zoper postavo
in nas obtožuje za grehe pri naši vzgoji.
Poglejmo, ali so njegove besede resnične,
prepričajmo se, kakšen bo njegov konec.
Če je namreč pravični res Božji sin, se bo zanj Bog zavzel
in ga rešil iz roke nasprotnikov.
S sramotenjem in mučenjem ga preizkusimo,
da bomo spoznali njegovo dobroto,
da se bomo prepričali o njegovi potrpežljivosti.
Na sramotno smrt ga obsodimo,
saj ga bo po njegovih besedah rešil Bog.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 54,3-6.8 (R 6b)

Odpev: Gospod podpira mojo dušo.

O Bog, v svojem imenu me reši,
v svoji mogočnosti mi izreci sodbo.
O Bog, usliši mojo molitev,
prisluhni izrekom mojih ust. Odpev.

Zakaj tujci so se dvignili zoper mene,
nasilneži mi strežejo po življenju,
na Boga se ne ozirajo.
Glej, Bog pa mi pomaga. Odpev.

Glej, Bog pa mi pomaga.
Gospod podpira mojo dušo.
Rad ti bom opravljal daritve,
hvalil bom tvoje ime, Gospod, ker si dober. Odpev.

Drugo berilo: Delajmo za mir, da bo rastla pravičnost
Jak 3,16 - 4,3

Berilo iz pisma apostola Jakoba.

Preljubi,
kjer sta nevoščljivost in prepirljivost,
tam je nered in vsakršno zlo.
Modrost pa, ki je od zgoraj,
je najprej čista, nato miroljubna,
prizanesljiva, dovzetna,
polna usmiljenja in dobrih sadov,
brez pristranskosti in hinavščine.
In sad pravičnosti se seje v miru tistim, ki uresničujejo mir.

Od kod med vami boji in od kod prepiri?
Ali ne od tod: iz naslad, ki se vojskujejo v vaših udih?
Želite, a nimate.
Ubijate in ste nevoščljivi, in vendar ne morete doseči.
Prepirate se in bojujete, pa nimate, ker ne prosite.
Prósite, pa ne prejemate, ker slabo prósite –
namreč za to, da bi to porabili za svoje naslade.

Božja beseda.

Aleluja Prim. 2 Tes 2,14

Aleluja. Gospod nas je poklical po evangeliju, da bi prišli do slave našega Gospoda Jezusa Kristusa. Aleluja.

Evangelij: Jezusov učenec je drugim služabnik
Mr 9,30-37

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas so Jezus in njegovi učenci prepotovali Galilejo,
vendar ni želel, da bi kdo to izvedel.
Učil je namreč svoje učence in jim govóril:
»Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili,
ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal.«
Oni niso razumeli te besede, a so se ga bali vprašati.

Prišli so v Kafarnáum.
Ko je bil v hiši, jih je vprašal:
»O čem ste se menili med potjo?«
Oni pa so molčali,
kajti med potjo so razpravljali med seboj,
kateri izmed njih je največji.
Tedaj je sédel, poklical dvanajstére in jim rekel:
»Če kdo hoče biti prvi,
naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.«
In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel:
»Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu,
mene sprejme;
kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene,
temveč tistega, ki me je poslal.«

To je Kristusov evangelij.