Nedelja Svete Trojice

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Gospod je edini Bog v nebesih in na zemlji
5 Mz 4,32-34.39-40

Berilo iz pete Mojzesove knjige.

Mojzes je govoril ljudstvu in rekel:
»Vprašaj vendar o prejšnjih dneh, ki so bili pred teboj,
od dne, ko je Bog ustvaril človeka na zemlji,
in od enega do drugega konca neba,
ali se je kdaj zgodilo kaj tako velikega,
ali se je kdaj slišalo kaj takega!
Je mar katero ljudstvo slišalo glas Boga,
govorečega iz sredine ognja, kakor si slišal ti, in ostalo živo?
Ali pa je kateri bog skušal priti
in si vzeti narod iz srede kakega drugega naroda
s preizkušnjami, znamenji, čudeži, z bojem,
z močno roko, z iztegnjenim laktom in z velikimi strahotami,
kakor je vse to za vas storil Gospod, vaš Bog,
pred vašimi očmi v Egiptu?
Spoznaj torej danes in si vtisni v srce:
Gospod je Bog
zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji, drugega ni!
Izpolnjuj njegove zakóne in zapovedi,
ki ti jih danes zapovedujem,
da bo dobro tebi in za teboj tvojim sinovom
in da si podaljšaš dneve v deželi,
ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog, za vse dni!«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 33,4-6.9.18-20.22 (R 12a)

Odpev: Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda.

Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestôbi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.

Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa,
z dihom njegovih ust vsa njihova vojska.
Zakaj dejal je in je nastalo,
ukazal je in je zaživelo. Odpev.

Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto.
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti. Odpev.

Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate. Odpev.

Drugo berilo: Prejeli smo duha posinovljenja
Rim 8,14-17

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre,
vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi.
Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah,
ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo:
»Aba, Oče!«
Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci.
In če smo otroci, smo tudi dediči:
dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom,
če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani.

Božja beseda.

Aleluja Raz 1,8

Aleluja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Bogu, ki je, ki je bil in ki pride. Aleluja.

Evangelij: Jezus naroči krščevati v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha
Mt 28,16-20

‡Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro,
kamor jim je bil Jezus naróčil.
Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili,
nekateri pa so dvomili.
Jezus je pristopil in jim spregovóril:
»Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.
Pojdite torej in poučujte vse narode.
Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha
in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!
In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

To je Kristusov evangelij.