29. nedelja med letom

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Le daritev življenja more prinesti odrešenje
Iz 53,10-11

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Gospodu je bilo po volji,
da svojega služabnika stre z bridkostjo:
če dá svoje življenje v daritev za greh,
bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni,
Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki.
Za muko svoje duše bo videl luč, do sitega se je bo nagledal,
s svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik mnoge opravičil,
njihove krivde bo nalóžil nase.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 33,4-5.18-20.22 (R 22a)

Odpev: Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.

Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestôbi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.

Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti. Odpev.

Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate. Odpev.

Drugo berilo: Z zaupanjem se bližajmo Kristusu, ki nas je odrešil
Heb 4,14-16

Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre,
trdnó se držimo veroizpovedi,
ker imamo veličastnega vélikega duhovnika,
ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina.
Nimamo namreč vélikega duhovnika,
ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi,
marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem,
vendar brez greha.
Bližajmo se torej z zaupnostjo prestólu milosti,
da bomo dosegli usmiljenje in našli milost,
ki nam bo v pravem trenutku pomagala.

To je Božja beseda.

Aleluja Prim. Mr 10,45

Aleluja. Sin človekov je prišel, da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Aleluja.

Evangelij: Božji Sin je postal človek, da bi dal svoje življenje za nas
Mr 10,35-45

‡ Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas sta Zebedejeva sinova Jakob in Janez
stopila k Jezusu in mu rekla:
»Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila.«
Rekel jima je:
»Kaj hočeta, da vama storim?«
Rekla sta mu:
»Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi,
eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.«
Jezus jima je dejal:
»Ne vesta, kaj prosita.
Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem,
ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?«
Rekla sta mu: »Moreva.«
In Jezus jima je dejal:
»Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila,
in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena;
dati, kdo bo sedél na moji desnici ali levici,
pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim,
ki jim je to pripravljeno.«

Ko je drugih deset to slišalo,
so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza.
Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel:
»Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi
in da jim njihovi velikaši vladajo.
Med vami pa naj ne bo tako,
ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik,
in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik.
Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli,
ampak da bi on stregel in dal svoje življenje
v odkupnino za mnoge.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.