4. postna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Bog razodeva svojo jezo in usmiljenje
2 Krn 36,14-16.19-23

Berilo iz druge kroniške knjige.

Tiste dni so vsi vodilni duhovniki in ljudstvo kopičili nezvestobo,
posnemali vse gnusobe narodov in oskrunili Gospodovo hišo,
ki si jo je dal posvetiti v Jeruzalemu.
Gospod, Bog njihovih očetov,
jim je po svojih poslancih spet in spet pošiljal opomine,
ker se mu je smililo njegovo ljudstvo in njegovo prebivališče.
Toda zasmehovali so Božje poslance,
zaničevali njegove opomine in zasramovali njegove preroke,
dokler ni Gospodov srd na ta narod tako vzkípel,
da ni bilo več ozdravljenja.
Kaldejci so zažgali Božjo hišo, podrli jeruzalemsko obzidje
in požgali z ognjem vse palače v njem,
da so pokončali vso dragoceno opremo v njih.
Kar jih je ušlo meču, so odpeljali v ujetništvo v Babilon.
Bili so sužnji kralju in njegovim sinovom
do začetka perzijskega kraljestva,
da se je izpolníla Gospodova beseda v Jeremijevih ustih:
Dokler dežela ni zadostila za svoje sobote,
je morala vse dni, ko je bila opustošena, počivati,
dokler se ni dopolnílo sedemdeset let.
V prvem letu perzijskega kralja Kira je Gospod
 da se je izpolnila Gospodova beseda v Jeremijevih ustih 
obúdil duha perzijskega kralja Kira,
da je razglásil po vsem svojem kraljestvu in tudi pisno naznanil:
»Tako govori perzijski kralj Kir:
›Vsa kraljestva na zemlji mi je dal Gospod, Bog nebes,
in mi naróčil, naj mu sezidam hišo v Jeruzalemu, ki je v Judeji.
Kdor med vami je iz vsega njegovega ljudstva,
naj bo z njim Gospod, njegov Bog, in naj odide.‹ «

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 137,1-6(R prim. 6a)

Odpev: Gorje mi, če se te ne bom spominjal.

Ob babilonskih rekah smo sedeli in jokali,
ko smo se spominjali Siona.
Na vrbe sredi tuje dežele
smo obesili svoje citre. Odpev.

Kajti tam so zahtevali od nas, da pojemo,
tisti, ki so nas odvedli v sužnost.
Naši mučitelji so zahtevali od nas veselo rajanje:
»Zapójte nam katero sionskih pesmi!« Odpev.

Kako bi mogli peti Gospodovo pesem,
ko smo na tuji zemlji?
Če pozabim tebe, Jeruzalem,
naj se posuši moja desnica. Odpev.

Jezik naj se mi prilepi k nebu,
če se te ne bom spominjal,
če ne bom postavil Jeruzalema
nad vse svoje veselje. Odpev.

Drugo berilo: Mrtvi smo bili zaradi grehov, a rešeni smo z milostjo
Ef 2,4-10

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.

Bratje in sestre,
Bog, ki je bogat v usmiljenju,
nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil,
čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi,
skupaj s Kristusom ožívil – po milosti ste bili namreč rešeni – in z njim nas je obúdil in nas posádil v nebesa v Kristusu Jezusu,
da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas
v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti.
Z milostjo ste namreč odrešeni po veri,
vendar to ni iz vas, ampak je Božji dar.
Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.
Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela;
zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.

Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem Jn 3,16

Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje.

Evangelij: Bog je poslal svojega Sina, da bi svet odrešil
Jn 3,14-21

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu:
»Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi,
tako mora biti povzdignjen Sin človekov,
da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno življenje.
Bog je namreč svet tako ljubil,
da je dal svojega edinorojenega Sina,
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil,
ampak bi imel večno življenje.
Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet po njem rešil.
Kdor vanj veruje, se mu ne sodi;
kdor pa ne veruje, je že sojen,
ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.
Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet
in so ljudje bolj ljubili temô kakor luč,
kajti njihova dela so bila hudobna.
Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči,
da se ne bi razkrila njegova dela.
Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči,
da se pokažejo njegova dela, ker so narejena v Bogu.«

Kristusov evangelij.