8. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: V puščavi se Bog zaroči s svojim ljudstvom
Oz 2,16b.17b.21-22

Berilo iz knjige preroka Ozeja.

To govorí Gospod:
»Glej, nezvesto ženo popeljem v puščavo
in ji spregovorim na srce.
Tam bo odgovarjala kakor v dneh svoje mladosti,
kakor na dan svojega odhoda iz egiptovske dežele.
S teboj se zaročim na veke,
s teboj se zaročim v pravičnosti in v pravici,
v dobroti in v usmiljenju.
S teboj se zaročim v resnici; in spoznala boš Gospoda.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 103,1-4.8.10.12-13 (R 8a)

Odpev: Gospod je milostljiv in usmiljen.

Slávi, moja duša, Gospoda,
njegovo sveto ime naj slaví vse moje bitje.
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabi nobenega njegovega dejanja. Odpev.

Gospod odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni.
On iz jame rešuje tvoje življenje,
krona te z dobroto in usmiljenjem. Odpev.

Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in bogat z dobroto.
Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naši krivdi. Odpev.

Kakor je vzhod oddaljen od zahoda,
odriva od nas naše pregrehe.
Kakor oče izkazuje usmiljenje otrokom,
Gospod izkazuje usmiljenje tistim, ki se ga bojijo. Odpev.

Drugo berilo: Po apostolu Kristus piše v srca vernikov
2 Kor 3,1b-6

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre,
mar res potrebujemo, kakor nekateri,
priporočilna pisma za vas ali pa od vas?
Naše pismo ste vi;
pismo, ki je zapisano v naših srcih
in ga poznajo in berejo vsi ljudje.
Očitno ste Kristusovo pismo, za katero skrbimo mi
in ki ni pisano s črnilom,
temveč z Duhom živega Boga,
pa ne na kamnite table,
marveč na table mesenih src.
Tolikšno zaupanje v Boga imamo po Jezusu Kristusu.
Nismo sami po sebi zmožni,
da bi – kakor sami od sebe – o čem sodili.
Ne, naša zmožnost je od Boga,
ki nas je tudi usposóbil za služabnike nove zaveze,
ne črke, ampak Duha.
Črka namreč ubija, Duh pa oživlja.

To je Božja beseda.

AlelujaJak 1,18

Aleluja. Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev. Aleluja.

Evangelij: Nebeški Oče snubi svoje ljudstvo po Sinu
Mr 2,18-22

‡ Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas so se Janezovi učenci in farizeji postíli.
K Jezusu so prišli neki ljudje in mu rekli:
»Zakaj se Janezovi učenci in učenci farizejev postijo,
tvoji učenci pa se ne postijo?«
Jezus jim je rekel:
»Ali se morejo svatje postíti, ko je ženin med njimi?
Dokler imajo ženina med seboj, se ne morejo postíti.
Prišli pa bodo dnevi, ko jim bo ženin vzet,
in takrat, tisti dan, se bodo postíli.
Nihče ne prišije krpe iz novega blaga na staro obleko,
sicer nov našiv stari obleki kaj odtrga
in nastane hujša raztrganina.
In nihče ne vliva novega vina v stare mehove,
sicer vino razžene mehove in je z mehovi vred uničeno,
ampak dajejo novo vino v nove mehove.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.