18. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Bog obljubi za ljudstvo kruh z neba
2 Mz 16,2-4.12-15

Berilo iz druge Mojzesove knjige.

Tiste dni je vsa skupnost Izraelovih sinov
v puščavi godrnjala čez Mojzesa in Arona.
Izraelovi sinovi so jima rekli:
»O da bi umrli po Gospodovi roki v egiptovski deželi,
ko smo sedeli pri loncih mesa, ko smo jedli kruha do sitega!
Odpeljala sta nas namreč v to puščavo,
da z lakoto pomorita vse te ljudi!«
Gospod je rekel Mojzesu:
»Glej, pošiljal vam bom kruh z neba;
ljudstvo naj hodi vsak dan nabirat za en dan hrane,
da ga preizkusim, ali se bo ravnalo po moji postavi ali ne.
Slišal sem, kako godrnjajo Izraelovi sinovi;
spregovôri jim in reci:
›Proti večeru boste jedli meso
in zjutraj se boste najedli kruha
in spoznali boste, da sem jaz Gospod, vaš Bog.‹ «
Zvečer so priletele prepelice in pokrile šotorišče,
zjutraj pa je ležala rosa okoli njega.
Ko pa je rosa izhlapela,
se je na puščavi pokazalo na tleh
nekaj drobnega, zrnatega, drobno kakor slana.
Ko so Izraelovi sinovi to videli, so govorili drug drugemu:
»Kaj je to?«
Niso namreč vedeli, kaj to je.
Mojzes pa jim je rekel:
»To je kruh, ki vam ga Gospod daje jesti.«

To je Božja beseda. Spev z odpevom Ps 78,3-4.23-25.54 (R 24b)

Odpev: Gospod jim je dal nebeškega kruha.

Kar so nam naši očetje pripovedovali,
tega ne bomo prikrivali pred njihovimi sinovi.
Govorili bomo o slavnih Gospodovih delih in njegovi môči,
o njegovih čudežih, ki jih je stóril. Odpev.

Zapovedal je oblakom od zgoraj,
odprl je nebeška vrata.
Za jed jim je dal deževati mano,
dal jim je nebeškega kruha. Odpev.

Angelski kruh je jedel človek,
Gospod jim je poslal hrane do sitega.
Popeljal jih je na kraj svoje svetosti,
na tisto goro, ki jo je osvojila njegova desnica. Odpev.

Drugo berilo: V Kristusu postanemo novi ljudje
Ef 4,17.20-24

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.

Bratje in sestre,
to vam pravim in vas rotim v Gospodu:
ne živite več, kakor živijo pogani,
v ničevosti svojega mišljenja.
Vi se niste tako učili Kristusa,
če ste ga le poslušali in se dali o njem poučiti,
kakor je resnica v Jezusu.
Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej
in ki ga uničujejo blodna poželenja,
da se prenovite v duhu svojega mišljenja
in oblečete novega človeka,
ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.

Poslušali smo Božjo besedo.

AlelujaMt 4,4b

Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Aleluja.

Evangelij: Jezus hrani našo vero
Jn 6,24-35

‡Iz svetega evangelija po Janezu.

Ko je tisti čas množica videla,
da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev,
so sami stopili v čolne,
odpluli v Kafarnáum in iskali Jezusa.
Ko so ga našli na drugi strani jezera, so mu rekli:
»Učitelj, kdaj si prišel sem?«
Jezus jim je odgovóril in rekel:
»Resnično, resnično, povem vam:
Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja,
ampak ker ste jedli kruh in se nasitili.
Ne delajte za jed, ki mine,
temveč za jed, ki ostane za večno življenje
in vam jo bo dal Sin človekov;
tega je namreč potrdil Oče, Bog.«
Tedaj so mu rekli:
»Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela?«
Jezus je odgovóril in jim dejal:
»Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.«
Rekli so mu:
»Kakšno znamenje boš torej storil,
da bomo videli in ti verjeli?
Kaj boš napravil?
Naši očetje so jedli mano v puščavi, kakor je pisano:
›Kruh iz nebes jim je dal jesti.‹ «
Jezus jim je dejal:
»Resnično, resnično, povem vam:
Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes,
ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes.
Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes
in daje svetu življenje.«
Tedaj so mu rekli:
»Gospod, vselej nam daj tega kruha!«
Jezus jim je dejal:
»Jaz sem kruh življenja.
Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen,
in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.«

Kristusov evangelij.