23. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Prerok napoveduje obupanim izredna Božja znamenja
Iz 35,4-7a

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

Recíte njim, ki so plahega srca:
»Bódite močni, nikar se ne bojte!
Glejte, vaš Bog! Maščevanje prihaja,
Božje povračilo, on prihaja, da vas reši!«
Tedaj bodo spregledale oči slepih,
gluhim se bodo odprla ušesa.
Tedaj bo hrômi skakal kakor jelen,
jezik nemega bo vriskal.
Kajti v puščavi se bodo odprli vrelci, v pustinji potoki.
Goljava bo postala jezero,
žejna dežela vrelci vodá.

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 146,6b-10 (R 1)

Odpev: Hvali, moja duša, Gospoda.
ali: Aleluja.

Gospod varuje zvestobo na veke.
Gospod pomaga do pravice zatiranim.
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike. Odpev.

Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične.
Gospod varuje tujce. Odpev.

Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Odpev.

Drugo berilo: Bog je ubožne izbral za dediče kraljestva
Jak 2,1-5

Berilo iz pisma apostola Jakoba.

Moji bratje, svoje vere v našega Gospoda Jezusa Kristusa,
Gospoda veličastva, ne združujte s pristranskostjo.
Če pride k vašemu shodu mož z zlatim prstanom
in v sijajni obleki,
pride pa tudi revež v umazani obleki,
in se ozrete na tistega, ki nosi sijajno obleko ter rečete:
»Sédi semkaj na udoben sedež,«
revežu pa rečete: »Ti stopi tja,«
ali: »Sédi k mojim nogam« -;
mar niste delali razlike med seboj
in sodili po hudobnih nagibih?
Poslušajte, moji ljubi bratje!
Ali ni Bog izbral tistih, ki so revni na svetu,
da so bogati v veri in dediči kraljestva,
ki ga je obljubil vsem, ki ga ljubijo?

To je Božja beseda.

Aleluja Prim. Mt 4,23

Aleluja. Jezus je oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni med ljudstvom. Aleluja.

Evangelij: Jezus pomaga bolnikom
Mr 7,31-37

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Jezus odšel iz pokrajine Tira
in šel skozi Sidón proti Galilejskemu jezeru,
po sredi pokrajine Deseteromestja.
Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govóril,
in ga prosili, da bi polóžil roko nanj.
Vzel ga je k sebi, stran od množice,
mu polóžil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika.
Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel:
»Efatá!« to je ›Odpri se!‹
In takoj so se mu odprla ušesa,
razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govóril.
Jezus jim je naróčil, naj tega nikomur ne povejo;
toda bolj ko jim je naročal, bolj so oznanjali
in nadvse začudeni so govorili:
»Vse prav dela:
gluhim daje, da slišijo,
nemim, da govorijo.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.