15. navadna nedelja

Celotno besedilo v pdf obliki.

Prvo berilo: Bog pošlje preroka svojemu ljudstvu
Am 7,12-15

Berilo iz knjige preroka Amosa.

Tiste dni je Amacjá, duhovnik v Bételu, rekel Ámosu:
»Videc, pojdi, beži v Judovo deželo, tam jej kruh in tam prerokuj!
V Bételu pa odslej ne smeš več prerokovati,
kajti to je svetišče kralja in hiša kraljestva!«
Amos pa je odgovóril in rekel Amacjáju:
»Nisem bil prerok in ne sin preroka,
redil sem govedo in gojil smokve.
Gospod me je vzel izza črede in Gospod mi je rekel:
›Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‹ «

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 85,9-14 (R 8)

Odpev: Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto.

Poslušam, kaj govorí Gospod Bog svojemu ljudstvu:
o miru govorí svojim zvestim.
Zares, blizu je njegova rešitev za tiste, ki se ga bojijo,
in slava bo prebivala v naši deželi. Odpev.

Dobróta in zvestôba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z neba se bo sklonila pravičnost. Odpev.

Gospod nam bo izkazal dobroto,
naša dežela bo dajala obilen pridelek.
Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom. Odpev.

Drugo berilo: Bog nas je izvolil v Kristusu pred stvarjenjem sveta
Ef 1,3-14

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Blagoslôvil nas je v nebesih v Kristusu
z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvôlil,
da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil,
naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci.
Takšen je bil blagohôtni sklep Očetove volje,
v hvalo veličastva njegove milosti,
s katero nas je obdáril v ljubljenem Sinu.
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi,
v njem odpuščanje grehov po bogastvu njegove milosti.

To milost je obilno razlil na nas z vso modrostjo in razumnostjo,
ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohôtnem načrtu.
Tega si je vnaprej zastavil,
da bi ga uresničil v polnosti časov:
da zedini v Kristusu kot glavi vse,
kar je v nebesih in kar je na zemlji.

V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine,
smo bili vnaprej določeni po načrtu njega,
ki vse uresničuje po sklepu svoje volje,
da bi mi, ki smo že prej upali v Kristusa,
bili v hvalo njegovega veličastva.
V njem ste tudi vi slišali besedo resnice,
evangelij svojega odrešenja.
Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha,
ki je bil obljubljen.
Ta je poroštvo naše dediščine,
v odrešenje ljudstva, ki si ga je Bog pridóbil,
v hvalo njegovega veličastva.

Poslušali smo Božjo besedo.

AlelujaEf 1,17-18

Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa naj razsvetlí oči vašega srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical. Aleluja.

Evangelij: Jezus pošilja apostole
Mr 6,7-13

‡Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Jezus poklical k sebi dvanajstére
in jih začel pošiljati po dva in dva.
Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi
in jim naróčil, naj razen palice ne jemljejo na pot ničesar,
ne kruha ne popotne torbe ne denarja v pasu,
obujejo naj sandale in naj ne oblačijo dveh oblek.
Govóril jim je:
»Kjer koli stopite v hišo,
ostanite tam, dokler ne odidete.
Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas ne poslušajo,
pojdite od tam in si otresite prah z nog, njim v pričevanje.«
In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo.
Izgnali so tudi veliko hudih duhov
in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravili.

Kristusov evangelij.